Skip to main content Skip to search
30-865 Kraków, ul Jana Kurczaba 17/43

Rozwój osobisty

rozwój i ocena

ROZWÓJ OSOBISTY – SZKOLENIA, WARSZATY, GRY MENEDZERSKIE, MENTORING

www.SebastianTrzaska.pl
www.SebastianTrzaska.pl

NOWOCZESNE TECHNIKI KOMUNIKACJI

Komunikacja międzyludzka jest jednym z bardziej fascynujących psychologów tematów. Odnosi się zarówno do sfery budowania nastroju, wrażenia, porozumiewania się, skutecznego delegowania zadań, pozyskiwania informacji. Jest też narzędziem biznesowym w procesach marketingowych, kreowania wizerunku, wywierania wpływu, negocjacji, procesach sprzedaży. Komunikacja to również wywieranie wpływu, manipulacja.

Wiedza z tego zakresu pozwala na: pozyskiwanie nowych kontaktów, budowanie dobrych relacji, ochronę przed manipulacją i toksycznym wpływem innych osób, tworzenie dobrej atmosfery pracy, pozytywną motywację, zarządzanie zespołem, rozwój osobisty, pomaga liderom i menedżerom.

PRZYWÓDZTWO I CHARYZMA

Przywództwo to drugi po kulturze organizacyjnej – najsilniejszy a zatem najistotniejszy czynnik motywacyjny i biznesowy dla Organizacji. Dobre przywództwo to rozumienie swojej roli i doskonała umiejętność wykorzystania dostępnych zasobów, planowania i wyprzedzania decyzji innych, to również dobra wiedza z zakresu psychologii motywacji, komunikacji, tworzenia zespołu, budowania zaangażowania i współpracy.

Współcześnie przywództwo jest łączone z pojęciem dobrego zarządzania.

Łączy zatem trzy ważne aspekty:

 • Rozumienie zarządzanego obszaru
 • Wiedza psychologiczna w kierowaniu ludźmi
 • Wiedza ekonomiczna i finansowa

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Współczesne organizacje, zespoły, menedżerowie, pracownicy, niemal każdy podlega wpływowi zmiany -ewolucji. Zmiana może być przez nas planowana i oczekiwana – to np. rozwój, awans, nawiązanie oczekiwanego kontaktu, realizacja planu, itp.  Zmiany jednak często nie są oczekiwane, ale w związku z rozwojem i ewolucją naszego otoczenia nas również dotyczą – to trudne zjawisko by uruchomić w sobie motywacje do adaptacji i podążania za zmianami a nie uruchamiać mechanizmów obronnych. Przykładem są zmiany wymagań organizacyjnych, w zakresie obowiązków, zmiany społeczne, zmiany trendów, zmiany personalne, itp.

BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE

Pewność siebie, zadowolenie z własnej osoby to ukryty i rzadko uruchamiany zasób motywacyjny. Wiele organizacji dba o to by ich pracownicy byli zadowoleni, mieli komfort psychiczny i materialny w pracy. To oczywiste.

Jest jednak obszar nasz osobisty, który decyduje o naszej aktywności, poszukiwaniu, stawianiu ambitnych celów. Zadowoleniu z własnego życia prywatnego. Tu polecamy specjalistyczne szkolenia dotyczące poszukiwania własnych talentów i tworzenia sukcesów. Wykorzystanie wielu narzędzi coachingowych do poprawy lub zbudowania prywatnego obszaru komfortu i motywacji życiowej.

POLECANE PROGRAMY SZKOLENIOWE:

SZKOLENIE:  ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe menedżerskie – dla kadry kierowniczej i menedżerów w zakresie doskonalenia komunikacji interpersonalnej, przekazywania zadań, rozmowy rozwojowej z pracownikiem, rozmów coachingowych, mentoringowych, motywowania, rozwiązywania konfliktów
 • Szkolenie rozwojowe dla pracowników i członków zespołów – odmiana komunikacja w zespole – jak porozumiewać się w zespole, asertywność, tworzenie klimatu pracy, rozwiązywanie konfliktów, rozwój członków zespołu.
 • Szkolenie indywidualne – dla każdego kto chce poznać sztukę aktywnego słuchania, rozumienia potrzeb, rozumienia emocji innych osób, techniki czytelnej komunikacji, wsparcia i motywacji innych osób w tym automotywacji.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-4 DNI)

 • Czym jest komunikacja interpersonalna we współczesnym świecie biznesu?
 • Komunikacja w życiu prywatnym
 • Komunikacja werbalna – specyfika kanału
 • Komunikacja nie werbalna „body language”
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja w nowoczesnych mediach elektronicznych
 • Komunikacja społeczna i wpływ na zachowanie jednostki
 • Emocje w procesie komunikacji
 • Na czym polega empatia i aktywne słuchanie ze zrozumieniem?
 • Typy charakteru i osobowości a kontekst w komunikacji interpersonalnej
 • Neurokognitywistyka – praca mózgu a nasz odbiór komunikatów
 • Komunikacja w procesie zarządzania i przywództwa
 • Komunikacja w pracy zespołu
 • Komunikacja – mediacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Komunikacja i budowanie zdrowych i pozytywnych relacji


Program autorski  © Sebastian Trzaska

Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ  – ZMIANA W BIZNESIE I OSOBISTA

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe – dla menedżerów i liderów grup – pomaga zrozumieć psychologie zmiany, co wywołuje opór przez zimną, przed rozwojem, przed nowymi systemami i zasadami pracy, jak komunikować w motywacyjny sposób zmiany, jak wspierać procesy zmiany.
 • Szkolenie wersja indywidualna – to szkolenie przeznaczone dla każdego kto chce pracować nad własną motywacją i pobudzeniem siebie do zmiany – rozwoju. Pozwala zrozumieć czym jest zmiana, lęk przed zimną, jak pracować z emocjami i motywacją, jak planować zmiany.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-4 DNI)

 • Czym jest zmiana ? co najczęściej nazywamy zmianą ?
 • Strefa komfortu a zmiana
 • Proces i emocje wychodzenia / łamania strefy komfortu
 • 4 typowe fazy zmiany – emocje – motywacja – wiedza
 • Psychologia zmiany, emocje, motywacja, lęk
 • Kiedy sami decydujemy o zmianie a kiedy tworzymy opór przed zmianą
 • Coaching jako doskonałe narzędzie wspierania zmiany
 • Komunikacja w procesie zmiany
 • Wsparcie, konsultacje, mentoring w procesie zmiany
 • Zmiany zespołowe i zmiany indywidualne
 • Zmiany HR w systemach personalnych
 • Zmiany społeczne i kulturowe – proces wdrożenia
 • Zmiany na poziomie relacji i związków
 • Zmiana osobista w rozwoju, wytrwałość
 • Jak być osobą wspierającą innych w zmianie ?

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  PRZYWÓDZTWO W ZESPOLE – JAK BYĆ CHARYZMATYCZNYM LIDEREM

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe – dla menedżerów i liderów grup – techniki zarządzania, organizacji pracy, wyznaczania celów, komunikacji, motywacji a przede wszystkim budowanie autorytetu, dobra współpraca z zespołem, przewodzenie zespołem, wprowadzanie wartości w pracy zespołowej, konsolidacja celów biznesowych i celów grupy,
 • Szkolenie wersja indywidualna – to praca z indywidualnym trenerem – coachem – połączenie technik coachingowych z mentoringiem i konsultacjami stanowi wsparcie dla osoby zarządzającej

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-4 DNI)

 • Czym jest przywództwo ? czym jest zarządzanie?
 • Lider, przywódca, kierownik, menedżer – różnice
 • Ekonomia i zarządzanie w przywództwie
 • Rola komunikacji i nowoczesnej wiedzy o psychologii w pracy lidera
 • Cechy osobowe, wartości lidera
 • Motywacja osobista i emocje w przywództwie
 • Proaktywne i zaangażowane przywództwo
 • Rodzaje przywództwa – biznesowe, społeczne
 • Przywództwo sytuacyjne, elastyczne podejście do członków zespołu
 • Role zespołowe, cechy osobowe a wymagania wobec lidera
 • Identyfikacja i wsparcie szkoleniowo rozwojowe dla liderów
 • Zarządzanie zespołami liderów – zarządzanie menedżerskie

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  ODZYSKAJ PEWNOŚĆ SIEBIE – MÓJ SUKCES – MOJA MOTYWACJA

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie indywidualne rozwojowe – coachingowe dla osób, które szukają wewnętrznej motywacji, poprawy własnej wartości, pewności siebie, umiejętności doceniania własnej pracy i osiągnięć
 • Szkolenie rozwojowe dla członków zespołów, poprawia świadomość

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-4 DNI)

 • Czym są wartości w życiu osobistym ?
 • Czym jest poczucie własnej wartości i pewność siebie?
 • Co dają pozytywne emocje w naszym działaniu i postrzeganiu świata?
 • Jak poznać rzeczy i obszary, które nas motywują i wzmacniają ?
 • Jak identyfikować „złodziei motywacji i energii”
 • Obrona przed szkodliwym działaniem i obniżaniem motywacji
 • Toksyczne elementy w pracy zawodowej – techniki identyfikacji, niwelacji, obrony
 • Toksyczne elementy życia prywatnego i oddziaływania społecznego, toksyczne relacje
 • Stagnacja zawodowa i prywatna a utrata wewnętrznej motywacji i pewności siebie
 • Wypalenie zawodowe – jak odbiera nam motywację
 • Wypalenie w życiu prywatnym
 • Budowanie pewności siebie – techniki zaawansowanej psychologii motywacji
 • Planowanie zmiany – porzucenie strefy negatywnej lub strefy komfortu
 • Budowanie pozytywnych relacji
 • Identyfikacja obszarów ładowania energii osobistej

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  SUKCES Z TECHNIKAMI  COACHINGOWYMI

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe dla kadry kierowniczej w zakresie procesów motywacji pracowników, rozmów motywacyjnych i rozwojowych z pracownikami, planowania karier
 • Szkolenie projektowe dla specjalistów i służb HR w zakresie wprowadzenia coachingu jako narzędzia rozwojowego podczas oceny, motywacji i komunikacji zawodowej z pracownikiem

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 1-3 DNI)

 • Czym jest coaching ? Czym jest mentoring ?
 • Rodzaje coachingu w zależności od odbiorcy i celu
 • Coaching kariery – projektowanie rozwoju i sukcesu zawodowego
 • Techniki coachingowe identyfikacji celów
 • Psychologia zmiany i wychodzenia ze stref komfortu
 • Poszukiwanie sposobów realizacji celu – sukcesu
 • Kreatywne sposoby poszukiwania zasobów i metod
 • Budowanie wytrwałości w czasie, motywacji w realizacji
 • Celebrowanie sukcesów
 • Wsparcie w procesie zmiany

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NLP

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie polecane dla osób o aktywnej współpracy i relacjach międzyludzkich. Grupa sprzedażowa, handlowcy, obsługa klienta – pozwala zrozumieć zachowania ludzi oraz dobrać narzędzia aktywnego wpływu, motywacji, zainteresowania. Narzędzia oddziaływania grupowego, indywidualnego
 • Szkolenie indywidualne – pozwalają za zaawansowany poziom pracy nad własną motywacją, rozumieniem własnych emocji i zachowań, rozumienia wpływu otoczenia i innych osób. Pozwalają na obronę i wykrywanie manipulacji i szkodliwego wpływu innych osób.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-4 DNI)

 • Czym jest NeuroLingwistyczne Programowanie ?
 • Rozumienie różnic pomiędzy motywacją a manipulacją
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna jako główna płaszczyzna NLP
 • Emocje – czym są ? jak powstają ? jak NLP wykorzystuje emocje ?
 • Emocje jako podstawa decyzji i zachowań – jak to działa ?
 • NLP – budowanie pierwszego wrażenia
 • NLP – budowanie autorytetu własnego (wrażenie autorytetu)
 • NLP – techniki wywierania wpływu
 • Reguła MY
 • Reguła wzajemności
 • Reguła niedostępności
 • Reguła eksperta i autorytetu
 • Technika 10 sekund
 • Neurokonitywistyka – poznaj pracę twojego mózgu – emocje zaawansowane
 • Mapa to nie teren – technika ingerencji w mapę
 • Technika powtarzania – indukcja
 • Technika odmawiania – świadoma i planowana asertywność
 • Technika racjonalizacji w procesach sprzedażowych
 • Techniki kontrastowania dla tworzenia wizerunku
 • Tworzenie zaawansowanych planów opartych na NLP
 • Świadoma obrona i wykrywanie manipulacji
 • Działanie w świcie manipulacji
 • Coaching i wykorzystanie technik NLP

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  NOWOCZESNY ZESPÓŁ  – 5 DYSFUNKCJI ZESPOŁOWYCH

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe dla kadry kierowniczej, liderów zespołów – pozwala poznać psychologię pracy grupy, zespołu. Jak funkcjonuje komunikacja, motywacja w zespole, zjawisko współpracy, konflikt, odpowiedzialność, otwartość na zmiany. Techniki motywacji i prowadzenia zespołu oraz rozumienie zachowań grupowych.
 • Szkolenie strategiczne – menedżerskie – dla kadry najwyższego szczebla w zakresie współpracy kadry kierowniczej najwyższych szczebli tak by tworzyć zespół menedżerski. Zasady współpracy, koncentracji na celach, komunikacji, wspólnej oddzielności, wspólnych wartości organizacyjnych i celów biznesowych.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Komórka organizacyjna – czy to zespół ?
 • Zarządzanie projektowe, zarządzanie procesem – gdzie są zespoły ?
 • Zespoły stałe i zespoły projektowe
 • Zespoły strategiczne – ich specyfika
 • Współczesne narzędzia doboru członków zespołu
 • Psychologia motywacji zespołu
 • M.Belbin – Role zespołowe i wykorzystanie predyspozycji
 • Profile osobowe członków zespołu i lidera
 • Emocje o charterze zespołowym
 • P. Lancioni Czynniki obniżające skuteczność zespołu
 • Jak motywacyjnie podejmuje decyzje lider zespołu
 • Wyznaczanie celów zespołowych i indywidualnych
 • Ocena zespołowa i indywidualna
 • S. Covey skuteczność nowoczesnego lidera
 • Komunikacja wewnątrz w zespole
 • Zmiana i relacje członków zespołu
 • Systemy motywacyjne dla motywacji zintegrowanej

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

CO WYRÓŻNIA MOJE SZKOLENIE? MOJE STANDARDY SZKOLENIOWE:

 • Uzgodnienie celów szkolenia
 • Indywidualne badanie potrzeb uczestników
 • Przygotowanie pełnego programu szkoleniowego, warsztatów, gier
 • Przeprowadzenie szkolenia w uzgodnionej formie
 • Trener – wieloletni praktyk, coach, konsultant systemów i procesów HR
 • Materiały szkoleniowe – wersja drukowana i elektroniczna
 • Zapis cyfrowy – wideo omawianych warsztatów
 • Certyfikaty i świadectwa ukończenia
 • Dostęp do elektronicznej bazy materiałów i narzędzi w danej tematyce
 • Konsultacje szkoleniowe w trakcie i po zakończeniu

ZOBACZ RÓWNIEŻ SZKOLENIA Z ZAKRESU:

 

DODATKOWE OPCJE SZKOLENIOWE:

ZAMÓW OFERTĘ I WYCENĘ PROJEKTU
POLECANE PROJEKTY DORADCZE
Wynagrodzenia
WYNAGRODZENIA
Strategia
STRATEGIA
Rozwój
ROZWÓJ
Organizacja
ORGANIZACJA
mbo
MBO
HR Manager
HR MANAGER
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij