Skip to main content Skip to search

Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA – SZKOLENIA, WARSZATY, GRY MENEDZERSKIE, MENTORING

www.SebastianTrzaska.pl
www.SebastianTrzaska.pl

SYSTEM WYNAGRADZANIA

Kompleksowe szkolenie o wszystkich elementach nowoczesnego systemu wynagradzania przeznaczone dla firm w zakresie doskonalenie lub projektowania nowego systemu motywacyjnego

Główne elementy szkolenia to:

 • Psychologia motywacji płacowej
 • Polityka i strategia płac
 • Płace zasadnicze
 • Procesy wartościowania
 • Wycena rynkowa płac
 • Systemy premiowania
 • MBO w systemach płacowych
 • Nowoczesne zarządzanie nagrodami
 • Ocena w systemach płacowych

POLITYKA PŁACOWA

To szkolenie o charakterze strategicznym przeznaczone dla właścicieli firm i HR menedżerów. Dotyczy przede wszystkim rozumienia strategii firmy i korelowania z nią działań oraz polityki płacowej jako wsparcia biznesu.

Główne obszary to:

 • Korelacja ze strategią firmy
 • Różnicowanie systemu płacowego
 • Dynamika motywatorów
 • Pakiety motywatorów
 • Konkurencyjność elementów motywacji

WARTOŚCIOWANIE PRACY

Szkolenia narzędziowe przeznaczone dla osób które, chcą wybrać partnera do procesu wartościowania pracy lub wykonać ten proces samodzielnie.

Główne elementy szkolenia to:

 • Proces wyboru metodologii
 • Proces wartościowania
 • Analiza stanowisk
 • Opracowanie wyników
 • Klasyfikacja do tabeli płac

SYSTEMY PREMIOWANIA I NAGRADZANIA

Łączy wiedze z zakresu: HR, psychologii motywacji i twardego zarzadzania finansami i zarządzania przez cele MBO. Szkolenie dla kadry kierowniczej i menedżerów HR

 

Główne elementy to:

 • Organizacja systemu w zakresie HR
 • Zasady wyznaczania celów i KPI
 • Ocena i rozliczeni
 • Systemy oparte na kryteriach współzależnych
 • Komunikacja systemu

POLECANE PROGRAMY SZKOLENIOWE:

SZKOLENIE: NOWOCZESNY SYSTEM WYNAGRADZANIA W ORGANIZACJI

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szklenie specjalistyczne – narzędziowe – dedykowane dla specjalistów HR  w celach analizy, doskonalenia, projektowania, poprawy komunikacji, wdrożenia zmiany systemu wynagradzania
 • Szkolenie rozwojowe dedykowane dla kadry kierowniczej w celu efektywnego i kompleksowego wykorzystania systemów płacowych. Motywacja płacami zasadniczymi, procesem awansu i rozwoju, motywacja premiowania MBO oraz oczywiście stosowanie nagród – komunikacja i zachęta

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Jaką przyjąć politykę wynagradzania w danej organizacji ?
 • Jaka powinna być optymalna struktura składników wynagradzania?
 • Udział i rola poszczególnych składników płacowych
 • Zasady optymalizacji składników nieefektywnych w systemie
 • Zasady przygotowania zmian i rozmów z partnerem społecznym
 • Zarządzania płacami zasadniczymi
 • Systemy awansu płacowego
 • Czy i kiedy prowadzić wartościowanie
 • Premiowania zadaniowe – na czym polega ?
 • Zasady konfiguracji systemu MBO  dla potrzeb premiowania
 • Nowoczesne zarządzania system nagradzania

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE: WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szklenie narzędziowe dedykowane dla specjalistów HR – pomaga w zaprojektowaniu i organizacji procesu wartościowania stanowisk pracy a następnie budowy systemu płac zasadniczych
 • Wersja rozwojowa dla zespołów powołanych do przeprowadzenia wartościowania w organizacji. Pomaga wykonać niezbędne ćwiczenia i symulacje tak by nabrać odpowiedniego doświadczenia do wykonania analizy a następnie poprawnej wyceny badanych stanowisk.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Rola wartościowania w systemie płacowym
 • Rodzaje metod wartościowania pracy
 • Technika klasyfikacyjna – kiedy i jak przeprowadzić
 • Metody analityczno-punktowe
 • Organizacja procesu wartościowania
 • Opisy stanowisk pracy i ich rola
 • Analiza wyników
 • Weryfikacja wyników wartościowania
 • Klasyfikacja stanowisk w tabeli płacowej

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE: NOWOCZESNE PREMIOWANIE I NAGRADZANIE

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe dedykowane dla kadry kierowniczej w celu nowoczesnego stosowania systemów premiowania i nagradzania. Komunikacji, definiowania zdań premiowych, oceny, psychologii motywacji płacowej
 •  Szklenie specjalistyczne – narzędziowe – dedykowane dla specjalistów HR  w celach doskonalenia lub projektowania nowego systemu premiowania i nagradzania w organizacji

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Psychologia motywacji płacowej
 • Rodzaje premiowania i dobór do grup zawodowych
 • Premiowanie zadaniowe MBO
 • Premiowanie krótkookresowe i długookresowe
 • Premiowanie indywidualne i z faktorem zespołowym
 • Premiowanie prowizyjne
 • Nagradzanie – nowoczesne systemy
 • Techniki oceny dla celów premiowania
 • Komunikacja w procesie premiowania
 • Kadra kierownicza i wymagane zaangażowanie
 • Premiowanie i kontrakty dla kadry kierowniczej
 • Premiowanie pracowników o strategicznym znaczeniu dla biznesu

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE: OCENA W SYSTEMACH MOTYWACJI PŁACOWEJ

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe dedykowane dla kadry kierowniczej – ocena bieżąca pracowników, korekta i wzmacnianie zachowań i postaw w pracy, ocena kwalifikacji zawodowych w grupach i zespołach, ocena dla celów awansów płacowych, ocena zadań w systemach premiowania i nagradzania
 • Szkolenie w wersji projektowej dedykowane dla zespołów projektowych i specjalistów HR podczas opracowania, analizy skuteczności, nowych wdrożeń systemów płacowych i oceny zawodowej

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Czym jest ocena w procesach personalnych
 • Ocena kwalifikacji i konsekwencje płacowe
 • Ocena kompetencji i postaw
 • Ocena wyników biznesowych
 • Ocena realizacji zadań
 • Mechanizmy oceny grupowej
 • SOOP – czy jest możliwe łączenie w systemie płacowym ?
 • Programy rozwojowe i oceny pracowników
 • Awans płacowy pionowy i poziomy
 • Oceny w płacach zasadniczych
 • Oceny w premiowaniu
 • Ocena dla celów projektowych
 • Oceny w planach nagrodowych

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE: OPISY STANOWISK PRACY

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie z grupy „twarde projekty HR” dedykowane dla specjalistów HR oraz kadry kierowniczej uczestniczącej w pracach projektowych w zakresie modyfikacji lub tworzenia nowoczesnych opisów stanowisk pracy.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Jak efektywnie ustalić strukturę stanowisk pracy
 • Jak przygotować opisy dla celów wartościowania pracy
 • Nazewnictwo i wymagania w opisach
 • Struktura pionowa, rodziny stanowisk pracy,
 • Formularze opisów stanowisk pracy
 • Jak przygotować poradniki i przykłady
 • Jak zorganizować efektywną współprace z kadrą kierowniczą
 • Zasady przygotowania poszczególnych modułów opisu
 • Jak wprowadzić standaryzacje i bazy danych w opisach
 • Procesy weryfikacji opisów, aktualizacji
 • Proces komunikowania zmian

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE: WYKORZYSTANIE ANALIZ I RAPORTÓW PŁACOWYCH

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie z grupy „twarde strategiczne” dedykowane dla specjalistów HR oraz kadry kierowniczej w celu budowy, modyfikacji strategii płacowej, polityki motywacji płac w oparciu o konkurencyjność rynkową. Jak dobrać i właściwie korzystać z analiz i raportów płacowych dla ustalania pakietów płacowych, struktury i wysokości poszczególnych składników.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Omówienie dostępnych na rynku raportów i analiz płacowych ?
 • Jak zdefiniować potrzeby w zakresie rynkowej analizy płacowej ?
 • Technologia przygotowania analizy – jak powstaje taki raport ?
 • Co możemy znaleźć w opracowaniu ? jaka jest struktura raportu ?
 • Jak czytać dane statystyczne w raporcie
 • Wykorzystanie raportów dla celów strategii i polityki płacowej
 • Systemy płacowe oparte o dane rynkowe
 • Błędy i pomyłki w opracowaniach w raportach płacowych
 • Błędy w interpretacji danych
 • Analiza stanowisk nietypowych nie objętych badaniami statystycznymi

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE: NEGOCJACJE W PROCESACH ZMIAN SYSTEMÓW PŁACOWYCH

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie ukierunkowane na proces negocjacji systemów płacowych, komunikowanie zmian, wdrożenie zmiany, komunikacja z kadrą kierowniczą i organizacjami społecznymi. Polecane dla specjalistów HR, zarządów, kadry i specjalistów biorących udział w takich negocjacjach lub rozmowach wdrożeniowych.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Psychologia procesu negocjacji
 • Psychologia współpracy z organizacjami społecznymi
 • Przygotowanie wariantów negocjacji w systemach płacowych / ZUZP
 • Prowadzenie procesu negocjacji – techniki negocjacyjne
 • Błędy negocjacyjne w systemach płacowych
 • Negocjacje z grupą zróżnicowanych interesów – wiele organizacji zwyżkowych
 • Jak uniknąć negocjacji i przejść do rozmów partnerskich
 • Uzgodnienia systemów płacowych na poziomie Rady Pracowniczej
 • Wykorzystanie ankiet i komunikacji społecznej bezpośredniej do uzgodnień systemu płacowego
 • Dobre praktyki w zakresie zmian i wdrożeń trudnych zmian systemów płacowych
 • Szczególnie ważne aspekty finansowe i ekonomiczne negocjacji płacowych

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

CO WYRÓŻNIA MOJE SZKOLENIE? MOJE STANDARDY SZKOLENIOWE:

 • Uzgodnienie celów szkolenia
 • Indywidualne badanie potrzeb uczestników
 • Przygotowanie pełnego programu szkoleniowego, warsztatów, gier
 • Przeprowadzenie szkolenia w uzgodnionej formie
 • Trener – wieloletni praktyk, coach, konsultant systemów i procesów HR
 • Materiały szkoleniowe – wersja drukowana i elektroniczna
 • Zapis cyfrowy – wideo omawianych warsztatów
 • Certyfikaty i świadectwa ukończenia
 • Dostęp do elektronicznej bazy materiałów i narzędzi w danej tematyce
 • Konsultacje szkoleniowe w trakcie i po zakończeniu

ZOBACZ RÓWNIEŻ SZKOLENIA Z ZAKRESU:

 

DODATKOWE OPCJE SZKOLENIOWE:

ZAMÓW OFERTĘ I WYCENĘ PROJEKTU

  POLECANE PROJEKTY DORADCZE
  Wynagrodzenia
  WYNAGRODZENIA
  Strategia
  STRATEGIA
  Rozwój
  ROZWÓJ
  Organizacja
  ORGANIZACJA
  mbo
  MBO
  HR Manager
  HR MANAGER
  Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij