Skip to main content Skip to search
30-865 Kraków, ul Jana Kurczaba 17/43

HR menedżer – doradztwo, szkolenia

Sebastian Trzaska - HRM

KONTRAKTOWY HR MANAGER

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć

Napoleon Hill

www.SebastianTrzaska.pl
www.SebastianTrzaska.pl

BUDOWA DZIAŁU PERSONALNEGO

Usługa polega na zaprojektowaniu funkcjonalności działu personalnego lub jego optymalizacji.

Wiele nowych organizacji buduje zarządzanie personalne wraz z rozwojem biznesu. Często brak systemowego podejścia, powiązania działań personalnych ze sobą, partnerstwa HR dla osób zarządzających.

Jest to wsparcie w zakresie:

 • Mentoring, konsultacje dla szefa HR
 • Ustalenie polityki personalnej
 • Określenie  wymaganych obszarów zarządzania personalnego
 • Zdefiniowania zadań dla HRM
 • Wsparcie przy budowanie i wdrożeniu narzędzi HRM
 • Określenia opisów stanowisk pracy i profili wymagań dla kandydatów
 • Wsparcie procesu rekrutacji i doboru kandydatów

MENTORING DLA HR MENEDŻERA

Wieloletnie doświadczenie konsultanta w projektowaniu strategii personalnych, wszystkich nowoczesnych systemów motywacji, rozwoju,  prowadzeniu szkoleń w tym zakresie, praca w roli HR Menedżera pozwala na wsparcie i doradztwo w zarządzaniu obszarem personalnym Organizacji

 

Wsparcie mentoringowe  i konsultacje dotyczą:

 • Ułożenia współpracy z zarządem i partnerstwa dla biznesu
 • Współpracy dla kadry kierowniczej i liderów
 • Systemów i narzędzi HRM
 • Zarządzania działem/obszarem personalnym
 • Osobistej wiedzy i motywacji
 • Wprowadzania i zarządzania zimną w Organizacji
Za przykładem Henry’ego Forda zaszczep swą wiarę i wytrwałość innym, a „niemożliwe” zostanie spełnione.

Napoleon Hill

ZARZĄDZANIE OBSZAREM HR

Zarządzanie personalne to czasowe kontrakty kilku lub kilkunastomiesięczne polegające na całkowitym przejęciu funkcji HR Menedżera i zarządzaniu obszarem personalnym Organizacji

 

 

 

 

 

Projekt zawiera następujące produkty:

 • Natychmiastowe podjęcie funkcji zarządczych HR
 • Poprawę i optymalizację procesów HR
 • Opracowanie lub optymalizacja polityki personalnej
 • Działania motywacyjne, rozwojowe, komunikacyjne dla pracowników
 • Opracowanie i wdrożenie koniecznych systemów i narzędzi HR
 • Natychmiastowe wsparcie dla liderów, kadry, menedżerów
 • Mentoring i coaching
 • Wewnętrzne szkolenia rozwojowe

HR BUSINESS PARTNER

Partner biznesowy HR  to rola doświadczonego eksperta –  wsparcie dla osób zarządzających.

Połączenie wiedzy z zakresu twardego zarządzania, ekonomii, finansów, controllingu, planowania i zarządzania procesami z doskonałą  wiedzą HR – systemów i narzędzi personalnych, psychologii zarządzania, komunikacji, motywacji, relacji, przywództwa, pracy zespołów, wprowadzania zmian, zarządzania konfliktem – pozwala na bycie doradcą i współprace w planowaniu strategicznym roli i działania zasobów ludzkich.  Planowanie, analizy strategiczne, symulacje skutków decyzji.

Wsparcie decyzyjne w zakresie:

 • Zarządzania stanowiskami strategicznymi
 • Integracji kulturowej
 • Adaptacji systemów w zarządzaniu korporacyjnym
 • Realizacji wyników biznesowych
 • Systemów zarządzania MBO
 • Polityki zatrudnienia
 • Strategii rozwoju zasobów ludzkich
 • Polityki i strategii wizerunkowej
 • Polityki pozyskiwania i utrzymania pracowników
 • Kosztów pracy, rotacji, tworzenia nowych miejsc pracy
 • Rodzaju systemów motywacyjnych

Obszary współpracy HRM

KREOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY –  EMPLOYER BRANDING

Polityka i działania wizerunkowe pracodawcy. Zarządzanie i dbałość o wizerunek  dla kandydatów, współpracowników oraz dbałość o wewnętrzne opinie pracowników.

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

PROCESY PLANOWANIA ZATRUDNIENIA, REKRUTACJA I NARZĘDZIA SELEKCJI KANDYDATÓW

Procesy planowania zatrudnienia. Polityka i strategia zatrudnienia. Narzędzia selekcji i doboru kandydatów. Współpraca z ekspertami od poszukiwania kandydatów. Realizacja procesów  rekrutacji i selekcji kandydatów. Pakiety motywacyjne i plan rozwoju

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

PROCES WDROŻENIA, ADAPTACJI I MENTORINGU DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW

Nowy kandydat zarówno na stanowiskach wykonawczych, specjalistycznych jak i menedżerskich wymagają odpowiednio wdrożenia do pracy i Organizacji. Wdrożenie na poziomie wiedzy, doświadczenia i sprawności pracy jak i nawyków i wartości organizacyjnych.

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

BUDOWANIE WARTOŚCI, KULTURY ORGANIZACYJNEJ, ZWYCZAJÓW, NAWYKÓW, KOMUNIKACJI

Atmosfera pracy – kultura organizacyjna i zwyczaje to najsilniejsza motywacja i siła sprawcza każdej organizacji. Jeśli zwyczaje panujące nie sprzyjają efektywności i rozwojowi to nie ma systemu motywacyjnego, który byłby w stanie to pokonać. Dlatego tak ważne są dobre wartości, systemy oraz narzędzia odpowiedniego doboru kandydatów, liderów, budowy zespołów. Systemy motywacyjne wspomagające nasze wartości, dobra komunikacja i wsparcie wartości.

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

PROCES SYSTEMOWEGO ROZWOJU – SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE, PLANOWANIE I BUDŻETY

Planowanie i budżetowanie szkoleń. Analiza potrzeb szkoleniowych. Realizacja szkoleń zewnętrznych, szkoleń wewnętrznych, akademii rozwoju, procesów coachingowych i mentoringowych. Planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju. Monitorowanie rozwoju i grupy wsparcia. Motywacja dla rozwoju.

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

SYSTEMY ROZWOJU OSOBISTEGO, ROZWOJU ZESPOŁÓW, KSZTAŁTOWANIE LIDERÓW

Zarządzanie rozwojem to nie tylko szkolenia. To programy rozwojowe, programy poszukiwania talentów, szkoły i programy dla liderów i menedżerów, komunikacja, motywacja, itp. Rozwój odbywa się codziennie i wsparcie dla kadry kierowniczej, która go realizuje jest bardzo wskazane po stronie HR.  Rozwój jest wynikiem przemyślanej i realizowanej polityki personalnej danej Organizacji.

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

POLITYKA AWANSÓW, MOTYWACJA DO AWANSÓW, OCENA I WERYFIKACJA, WSPARCIE MENTORSKIE

Organizacja powinna planować i zarządzać procesami przemieszczania pracowników i ich awansu. Awans pionowy, rozwój na zajmowanym stanowisku – zwany również awansem poziomym, systemy rozpoznania potencjału i awanse wewnątrz organizacyjne pomiędzy obszarami merytorycznymi.

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

PROCESY OCENY ZADAŃ MBO, OCENA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, OCENA POSTAW I ZACHOWAŃ

Systemy oceny okresowej, rozmowy rozwojowe, akademie rozwoju, sesje wsparcia coachingowego

Ocena bieżąca w postaci realizacji zadań, ocena dla systemów premiowania, ocena dla rozwoju kwalifikacji zawodowych i awansu.

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

SYSTEMY WYNAGRADZANIA, PREMIOWANIE ZADANIOWE, POLITYKA RYNKOWA PŁAC

Nowoczesne systemy wynagradzania to niezbędna podstawa każdego systemu motywacyjnego. Odgrywa istotną rolę w procesie rekrutacji, pozyskania kandydata, jego rozwoju, budowania efektywności pracy i zachowań pożądanych w danej Organizacji. Zarówno efektywności, lojalności, współpracy jak i pracy zespołowej oraz zaangażowania liderów

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

PROJEKTY POSZUKIWANIA, KREOWANIA, KSZTAŁCENIA LIDERÓW

Zgodnie za sztuką zarządzania to właściciel, menedżer zarządzający a następnie liderzy nadają kierunek i organizację pracy a co za tym idzie efektywność i wyniki Organizacji. To bardzo trudne być współczesnym liderem. Wymagana wiedza specjalistyczna z zarządzanego obszaru, wiedza finansowa, często logistyczna i marketingowa a ponad wszystko umiejętności przywódcze czyli psychologia zarządzania, komunikacji, motywacji, wywierania wpływu i reprezentacji. W tym zakresie konieczne jest bieżące i systemowe wsparcie osoby zarządzającej

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR

PROJEKTY MONITOROWANIA PROCESU ODEJŚĆ PRACOWNIKÓW

Proces odejść pracowników, jego fachowe monitorowanie i badanie jest niebywale ważny dla zarządzania personelem w danej Organizacji. Pokazuje powody odejść, słabość systemów motywacji, wady zarządzania, czasami osobiste problemy osoby zarządzającej, pokazuje również skuteczność zastosowanego procesu rekrutacji, adaptacji i rozwoju pracowania. Monitorowanie odejść to również weryfikacja zastosowanej polityki zatrudnienia i rotacji w danych grupach stanowisk pracy

Współpraca dotyczy:

 • Zarządzania personalnego w tym obszarze
 • Opracowania polityki i strategii częściowej dla obszaru,
 • Opracowania narzędzi i systemów
 • Szkolenia i wsparcia dla kadry kierowniczej
 • Mentoring dla osób zarządzających HR
POLECANE PROJEKTY SZKOLENIOWE
Wynagrodzenia
WYNAGRODZENIA
ROZWÓJ
ROZWÓJ
Organizacja
ORGANIZACJA
Motywacja
MOTYWACJA
MBO
MBO
Coaching
COACHING
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij