Skip to main content Skip to search
30-865 Kraków, ul Jana Kurczaba 17/43

Analiza i Strategia

Strategia

PROJEKTY DORADCZE Z ZAKRESU ANALIZ I PROJEKTOWANIA STRATEGII

wynagrodzenia
ocena

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW (BSC)

Strategiczna Karta Wyników jest narzędziem kompleksowego i wielowymiarowego zarządzania organizacją. Bardzo dobre narzędzie kontroli, komunikacji, motywacji. Wykorzystuje wskaźniki KPI, mapy procesów, delegowanie, ocenę, budżetowanie.

 

Typowe działania projektowe obejmują:

 • weryfikacja / opracowanie  strategii
 • wybór perspektyw strategicznych
 • analiza procesów i identyfikacja powiązań
 • centra zarządzania strategicznego
 • kaskada celów i priorytety
 • łączenie celów w KPI
 • finansowa analiza i dopracowanie KPI
 • opracowanie kart celów i wyników
 • opracowanie stosownych systemów komunikacji i motywacji

BUDOWA STRATEGII ORGANIZACJI

Nowoczesne organizacje dbają o świadome i zaplanowane realizowanie swoich zamierzeń biznesowych. Są to wizje, plany długofalowe, plany  operacyjne.  Najlepsi posiadają strategie, które są dobrze przemyślane i uwzględniają  otoczenie biznesowe oraz możliwości rynkowe.

Projekty strategii zazwyczaj posiadają niżej podane etapy:

 • określenie Wizji biznesowej właścicieli
 • Misja danego obszaru biznesowego
 • kierunki strategiczne danej Organizacji
 • analizy strategiczne potencjału organizacji
 • analizy strategiczne otoczenia i konkurencji
 • określenie KPI, perspektyw strategicznych, działań
 • strategia w wersji opisowej i kart KPI
 • zasady monitorowania i zarządzania strategicznego
 • delegowanie na poziom operacyjny i planów rocznych
 • wsparcie motywacyjne

ANALIZY STRATEGICZNE

Analiza ekonomiczna, finansowa, marketingowa, organizacji produkcji, czy analiza procesowa to bardzo ważne źródło wiedzy o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej naszej organizacji. Jest to w wielu przypadkach konieczne do podejmowania trafnych decyzji zarządczych i optymalizacji procesów. Szczególnym rodzajem analiz, które wykonujemy to analizy  strategiczne niezbędne w planowaniu i prowadzeniu inwestycji. Analizy wymagające szeregu informacji i pracy ale pozwalają na prawidłowe prowadzenie zarządzania przez cele MBO, są podstawą systemów motywacyjnych, pozwala na perspektywiczne działania rozwojowe.

Najczęściej wykonywane to:

 • Analiza 5 sił Portera
 • Analiza SWOT
 • Analiza ASTRA
 • Analiza PEST
 • Analiza SWOT/TOWS

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI).  Narzędzie każdej nowoczesnej firmy i organizacji, która zarządza perspektywicznie. Określenie  KPI  jest stosunkowo proste przy czytelnej strategii i dobrym  systemie zarządzania przez cele MBO. Problem pojawia się gdy chcemy mierzyć główne procesy biznesowe a nie mamy uporządkowanego zarządzania strategicznego i celów strategicznych .

 

 

Działania projektowe w tym zakresie to:

 • identyfikacja celów strategicznych organizacji,
 • cele operacyjne w perspektywie 1-2 lata
 • identyfikacja celów dla głównych procesów KPI
 • przygotowanie zasad konsolidacji celów operacyjnych dla KPI
 • zasady pomiaru, ocena efektywności, działania
 • możliwe działania w zakresie systemu motywacyjnego

WAGA PLANOWANIA DLA ORGANIZACJI

 • Strategiczne
 • Operacyjne
 • Zadania

PRAWIDŁOWO ZARZĄDZANE

 • Strategiczne
 • Operacyjne
 • Zadania

 

POLECANE PROJEKTY SZKOLENIOWE

Wynagrodzenia
WYNAGRODZENIA
ROZWÓJ
ROZWÓJ
Organizacja
ORGANIZACJA
Motywacja
MOTYWACJA
MBO
MBO
Coaching
COACHING
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij