Skip to main content Skip to search

PROJEKTY DORADCZE – INTERIM MANAGEMENT

Strategia

INTERIM
MANAGEMENT

Czasowa usługa w zakresie pełnego zarządzania obszarem HR, projektowanie, budowa obszaru HR, prowadzenie tego obszaru, wsparcia procesów zarządzania generalnego dla właścicieli i zarządów. Jako Interim Manager  poza ekspercką wiedzą w zakresie zarządzanego obszaru posiadam certyfikat kwalifikacji zawodowych IM w tym zakresie oraz liczne doświadczenia w procesie zarządzania, pracach projektowych i narzędziach HR

ZOBACZ WIĘCEJ …
Ocena

DORADZTWO
STRATEGICZNY HRM

Strategie personalne, strategiczne wsparcie HR dla Zarządu, wszystkie systemy i kluczowe narzędzia zarządzania personalnego od rekrutacji poprzez rozwój i na procesach odejść skończywszy.  Systemy motywacji płacowej, systemy premiowania zadaniowego, wartościowanie pracy, systemy rozwoju zawodowego – szkoleń, mentoringu, coachingu, systemy rozmów rozwojowych, identyfikacji talentów, sukcesji, wartości, kultura organizacyjna, zarządzanie relacjami.

ZOBACZ WIĘCEJ …
Wynagrodzenia

DORADZTWO
ZARZĄDZANIE

Analizy strategiczne, wsparcie w określeniu wizji i misji organizacji, budowa strategii i planów operacyjnych, systemy zarządzania operacyjnego – KPI, pakiety wynikowe dla menedżerów, systemy zarządzania na podstawie zrównoważonej karty wyników BSC, karty celów, wyników, inicjatyw i aktywności,  systemy zarządzania przez cele – MBO, analiza i optymalizacja procesów, identyfikacja zakresów odpowiedzialności,  systemy motywacyjne dla MBO

ZOBACZ WIĘCEJ …

ORGANIZACJE DLA KTÓRYCH PRACOWAŁEM

SPECJALISTYCZNE PROJEKTY SZKOLENIOWE

Szkolenie- KPI - MBO

Szkolenia specjalistyczne w zakresie rozumienia zarządzania celami strategicznymi, różnica w celach a KPI, delegowanie strategiczne i systemy MBO

Szkolenie- Przywództwo

Rola przywództwa i wpływ na prace zespołu i organizacji, cechy osobowe liderów, zachowania i postawy przywódcze, rozwój i mentoring

Szkolenie- Zarządzanie Strategiczne

Analiza strategiczna, sposób budowy strategii, wizje, misje, wartości, cele strategiczne, kamienie milowe realizacji strategii, KPI i zarządzanie wynikami

Szkolenie- Systemy Wynagradzania

Szkolenie projektowe – jak optymalizować, jak zbudować nowoczesny system wynagradzania, rynek, płace zasadnicze, premiowanie, polityka benefitów

Szkolenie- Wartościowanie Pracy

Przygotowanie, realizacja i opracowanie wyników wartościowania. Rodzaje procesów wartościowania, praca analityczna, dobór kryteriów i konfiguracja

Szkolenie- Rozmowy Rozwojowe

Systemy wartości, modele i profilowanie kompetencji, zasady i systemy prowadzenia rozmów rozwojowych, zasady udzielenia informacji zwrotnych, motywacja

BADANIA, DIAGNOSTYKA, TESTY OSOBOWOŚCI

Analiza predyspozycji osobowych, stylów zachowań, motywacji, ról w zespole, przywództwa, poziomu zaangażowania, feedback 360, komunikacja strategii, zarządzanie talentami, optymalizacja obciążenia pracą.
ZOBACZ WIĘCEJ

SPECJALISTYCZNE PROJEKTY SZKOLENIOWE

PROJEKTY ROZWOJOWE

Akademia Przywództwa i Zarządzania

Rozwój Menedżerów

Akademia Przywództwa – Błękitny Ocean Zarządzania TM – to cykl szkoleń tematycznych – zarządzanie strategiczne, techniki zarządzania oraz przywództwo w organizacji

Akademia Rozwoju i Zaangażowania

Rozwój motywacji, komunikacji, zaangażowania

Akademia Turkusowa Synergia Rozwoju TM – to cykl szkleń z zakresu – komunikacji, motywacji, zaangażowania, emocji, różnorodności, zaufania

WYŚLIJ SWOJE ZAPYTANIE

Wyślij swoje zapytanie

Chętnie odpowiem na Twoje pytanie w zakresie usług doradczych, projektowych, wyników badań, szkoleń, metod szkoleniowych i terminów. Podaj proszę kontakt do siebie.

    Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij