Skip to main content Skip to search
30-865 Kraków, ul Jana Kurczaba 17

OPINIE MOICH KLIENTÓW

PROJEKTY INTERIM MANAGEMENT

Interim CEO

 • Czasowe zarządzanie Firmą
 • Budowa i realizacja planów biznesowych
 • Zarządzanie głównymi procesami
 • Zarządzanie i koordynacja pracy menedżerów
 • Zarządzanie KPI
ZOBACZ WIĘCEJ …

HR Manager

 • Czasowe zarządzanie obszarem HR
 • Zbudowanie obszaru i polityki HR
 • Reorganizacja obszaru HR
 • Rozwój systemów HRM
 • HR jako wsparcie strategiczne
ZOBACZ WIĘCEJ …
 • CocaCola
 • T-Mobile
 • KPRM
 • GoodYear
 • Whirlpool

Sukcesja

 • Przygotowanie procesu sukcesji
 • Wsparcie procesu zmiany
 • Wsparcie procesów zarządzania
 • Transfer wiedzy menedżerskiej
 • Shadow Manegement
ZOBACZ WIĘCEJ …

DORADZTWO – ROZWÓJ

 • Czasowe zarządzanie obszarem HR
 • Zbudowanie obszaru i polityki HR
 • Reorganizacja obszaru HR
 • Rozwój systemów HRM
 • HR jako wsparcie strategiczne
ZOBACZ WIĘCEJ …

PROJEKTY DORADCZE

Strategia

DORADZTWO – STRATEGIA

Badania i analizy strategiczne, strategiczna karta wyników (BSC) – projekt i implementacja, konsultacje podczas budowania i określania strategii, centa analizy i zarządzania strategicznego w organizacji

ZOBACZ WIĘCEJ …
Ocena

DORADZTWO – ROZWÓJ

Systemy oceny okresowej, okresowe rozmowy i projekty rozwojowe, akademie rozwoju menedżerów i sprzedawców, poszukiwanie i zarządzanie talentami, ścieżki awansu i sukcesji.

ZOBACZ WIĘCEJ …
Wynagrodzenia

DORADZTWO – WYNAGRODZENIA

Profesjonalna i nowoczesne systemy motywacji płacowej. Systemy premiowania MBO, nowoczesne nagradzania, wynagrodzenia zasadnicze, nowoczesne systemy awansu płacowego, wartościowanie, badania płac rynkowych.

ZOBACZ WIĘCEJ …

SPECJALISTYCZNE PROJEKTY SZKOLENIOWE

MBO

Zarządzanie przez cele, delegowanie, wskaźniki

Szkolenia specjalistyczne w zakresie zarządzania, wyznaczania celów, interpretacji wskaźników efektywności, delegowania, zarządzania przez cele,

Coaching

Rozmowy rozwojowe, Coaching, Mentoring

Specjalistyczne projekty coachingowe oraz mentoring dla kadry kierowniczej i osób zarządzających. Coaching wspomagający zarządzanie i motywacje zespołów

Rozwój

Ocena i programy rozwojowe

Szkolenia o bardzo dużej różnorodności form przekazu i edukacji. Rozwój osobisty, kompetencje przywódcze, efektywność zespołowa, psychologia motywacji

Organizacja

Opisy stanowisk pracy, struktury organizacyjne

Struktury organizacyjne, opisy stanowisk pracy, badanie obciążenia pracą. Jak przygotować i poprowadzić projekt, jak interpretować wyniki, jak zarządzać projektem

Wynagrodzenia

Nowoczesne Systemy Motywacji Płacowej

Nowoczesne systemy motywacji płacowej, sposoby zarządzania płacami zasadniczymi, procesy wartościowania, premiowanie i nagradzanie, badania wynagrodzeń

Motywacja

Psychologia motywacji, komunikacja, przywództwo

Psychologia procesów komunikacji, psychologia zespołu, przywództwo, psychologia oddziaływania, wywierania wpływu, techniki motywowania , NLP

BADANIA, DIAGNOSTYKA, TESTY OSOBOWOŚCI

Analiza predyspozycji osobowych, stylów zachowań, motywacji, ról w zespole, przywództwa, poziomu zaangażowania, feedback 360, komunikacja strategii, zarządzanie talentami i HiPo, optymalizacja obciążenia pracą.
ZOBACZ WIĘCEJ

ZAMÓW OFERTĘ I WYCENĘ PROJEKTU

PROJEKTY ROZWOJOWE

Akademia Przywództwa i Zarządzania

Rozwój Menedżerów

Akademia Przywództwa – Błękitny Ocean Zarządzania TM – to cykl szkoleń tematycznych – zarządzanie strategiczne, techniki zarządzania oraz przywództwo w organizacji

Akademia Rozwoju i Zaangażowania

Rozwój motywacji, komunikacji, zaangażowania

Akademia Turkusowa Synergia Rozwoju TM – to cykl szkleń z zakresu – komunikacji, motywacji, zaangażowania, emocji, różnorodności, zaufania

Wyślij swoje zapytanie

Chętnie odpowiem na Twoje pytanie w zakresie usług doradczych, projektowych, wyników badań, szkoleń, metod szkoleniowych i terminów. Podaj proszę kontakt do siebie.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij