Skip to main content Skip to search

Przywództwo i Motywacja

Sebastian Trzaska - Motywacja

MOTYWACJA – SZKOLENIA, WARSZATY, GRY MENEDZERSKIE, MENTORING

www.SebastianTrzaska.pl
www.SebastianTrzaska.pl

PSYCHOLOGIA MOTYWACJI

W jaki sposób powstaje potrzeba, pragnienie, chęć działania? Jak powstaje motywacja? Jak działają nasze mechanizmy psychologiczne w tym zakresie ? Tematyka wartości, celów indywidualnych, przekonań i zachowań.

Obszary motywacji w organizacjach biznesowych oraz kreacji zachowań w życiu codziennym – tworzenie relacji, autorytetu, wywierania wpływu, budowania zaangażowania, dokonywania wyborów, zakupów, wewnętrznej motywacji.

MOTYWACJA PŁACOWA

Szklenia specjalistyczne dla HR i kadry kierowniczej. Działanie motywacji w zakresie wysokości i konkurencyjności wynagrodzeń w stosunku do rynku.  Działanie motywacyjne oceny i płac w zakresie wynagrodzeń zasadniczych, działanie motywacji w obszarze premiowania i nagradzania. Pakiety motywacyjne powiązane z systemem płacowym. Awans płacowy, podwyżki płac, negocjacje wynagrodzeń, kontrakty menedżerskie, premie zadaniowe, nagrody wynikowe.

LIDER W ZESPOLE

Szkolenia i warsztaty dla menedżerów i osób kierujących. Kluczowym czynnikiem motywacyjnym jest lider danego zespołu. Jego poziom motywacji, zaangażowania, rozumienia potrzeb zespołu, celów jakie ma zrealizować, odpowiedniego wsparcia członków zespołu i alokacji czynników motywacyjnych.

 • Poziom zaangażowania i motywacji lidera
 • Wiedza i cechy liderów
 • Strategia zarządzania i motywacji zespołem
 • Komunikacja, coaching, mentoring
 • Rozumienie zachowań zespołowych

KULTURA ORGANIZACYJNA

Czynnikiem motywacyjnym, który kształtuje się bardzo długo i jest procesem wielomiesięcznym a wręcz wieloletnim jest kultura organizacyjna – zwyczaje, nawyki, niepisane zasady pracy i zachowań, niepisane wartości.  Siła oddziaływania tego czynnika przewyższa wszystkie inne współcześnie poznane dlatego jest tak ważnym elementem strategii nowoczesnych organizacji

 • Wyrażona w postaci wartości
 • Systemów rozwoju menedżerów
 • Zasad budowy zespołów
 • Coachingu i szkoleń
 • Procesów doboru i rekrutacji

POLECANE PROGRAMY SZKOLENIOWE:

SZKOLENIE: PSYCHOLOGIA MOTYWACJI

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe dla kary kierowniczej – pozwala poznać mechanizmy wywołujące nasze potrzeby, motywacje, dobrą atmosferę pracy, dobre relacje w zespole, determinujące nasze działanie. Wiedza na temat motywacji, komunikacji, przywództwa, bycia liderem
 • Szkolenia indywidualne – przeznaczone dla każdego kto w życiu prywatnym lub zawodowym potrzebuje sprawnie motywować innych, tworzyć dobre relacje i atmosferę współpracy, dla osób, które chcę poznać coachingowe metody motywowania.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 1-2 DNI)

 • Psychologia motywacji
 • Co decyduje o wewnętrznej motywacji
 • Czynniki kultury organizacyjnej – najsilniejsza motywacja
 • Lider w zespole jako czynnik motywacyjny
 • Menedżer strategiczny czy operacyjny?
 • Motywacja indywidualna i zespołowa
 • Motywacja życia prywatnego a motywacja zawodowa
 • Systemy motywacyjne HR
 • Coaching w procesach motywacji

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE: MOTYWACJA W SYSTEMIE WYNAGRADZANIA

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe dla kary kierowniczej – jak efektywnie w nowoczesny sposób posługiwać się systemem płacowym by był narzędziem motywacji. Jak komunikować cele poprzez system płacowy, jak oceniać? W jaki sposób nagradzać ?
 • Szkolenie projektowe – dla specjalistów HR  i zespołów projektowych w zakresie tworzenia lub modyfikacji systemów motywacji płacowej

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 1-2 DNI)

 • Psychologia motywacji
 • Psychologia płac i działania bodźców płacowych
 • Konkurencyjność płac w doniesieniu do rynku
 • Czytelność zasad a motywacja
 • Systemy oceny w płacach i budowanie motywacji
 • Systemy awansów w płacach zasadniczych
 • Systemy premiowania zadaniowego MBO
 • Systemy nagród specjalnych i wyróżnień
 • Motywacja czy higiena pracy – różnorodność dodatków i benefitów

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  NLP  I WYWIERANIE WPŁYWU A MOTYWACJA

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie polecane dla osób o aktywnej współpracy i relacjach międzyludzkich. Grupa sprzedażowa, handlowcy, obsługa klienta – pozwala zrozumieć zachowania ludzi oraz dobrać narzędzia aktywnego wpływu, motywacji, zainteresowania. Narzędzia oddziaływania grupowego, indywidualnego
 • Szkolenie indywidualne – pozwalają za zaawansowany poziom pracy nad własną motywacją, rozumieniem własnych emocji i zachowań, rozumienia wpływu otoczenia i innych osób. Pozwalają na obronę i wykrywanie manipulacji i szkodliwego wpływu innych osób.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-4 DNI)

 • Czym jest NeuroLingwistyczne Programowanie ?
 • Rozumienie różnic pomiędzy motywacją a manipulacją
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna jako główna płaszczyzna NLP
 • Emocje – czym są ? jak powstają ? jak NLP wykorzystuje emocje ?
 • Emocje jako podstawa decyzji i zachowań – jak to działa ?
 • Zasady percepcji człowieka i wykorzystanie tych mechanizmów
 • Programowanie – na czym polega – ćwiczenia
 • Programowanie zmian, zaangażowania, motywacji, wpływ na decyzje

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  MOTYWACJA W PRACY ZESPOŁOWEJ

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie dla liderów zespołów, kadry operacyjnej średniego szczebla – pozwala na doskonalenie wiedzy na temat ekonomii, organizacji i psychologii pracy zespołem. W jaki sposób dzielić efektywnie zadania, motywować, komunikować, wybierać liderów, wprowadzać zmiany, zarządzać konfliktem itp.
 • Wersja strategiczna – dla menedżerów i właścicieli firm – jak pracują i działają zespoły menedżerów – budowanie komunikacji, współpracy, koncentracja na KPI Organizacji

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Psychologia motywacji zespołu
 • Role zespołowe i wykorzystanie predyspozycji jej członków
 • Profile osobowe członków zespołu i lidera
 • Budowanie relacji członków zespołu
 • Czynniki obniżające skuteczność zespołu
 • Jak motywacyjnie podejmuje decyzje lider zespołu
 • Wyznaczanie celów zespołowych i indywidulnych
 • Ocena zespołowa i indywidulana
 • Skuteczna komunikacja Lidera
 • Komunikacja wewnątrz w zespole
 • Zmiana i relacje członków zespołu
 • Systemy motywacyjne dla motywacji zintegrowanej

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  AUTOMOTYWACJA ZAWODOWA

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie dedykowanie niemal dla każdego, kto chce zrozumieć mechanizmy rządzące naszymi emocjami, zachowaniami. Jak wyznaczać dla siebie ambitne cele, w jaki sposób budować motywację do ich realizacji. Budowanie pozytywnych emocji do myślenia i zachowań kreatywnych. Rozumienie własnych wartości, rozumienie czynników wzmacniających nas i tych co odbierają motywację.
 • Indywidualna wersja – to praca coachingowa nad konkretnym tematem – zobacz więcej ….

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 1-2 DNI)

 • Poznaj swoje osobiste wartości i cele
 • Czy rozumiesz i znasz co Ciebie motywuje
 • Koło wartości i praca nad priorytetami swojej motywacji
 • Rozumienie motywacji innych osób jako naszego otoczenia
 • Praca nad zadowoleniem z danego obszaru naszego życia
 • Pewność siebie – co ją buduje
 • Co odbiera nam pewność siebie, zaangażowanie i kreatywność ?
 • Twórcze i motywacyjne oraz toksyczne i szkodliwe środowisko a nasza motywacja
 • Równowaga motywacji stref zawodowych i życia prywatnego
 • Twoja praca – jesteś doceniany indywidualnie czy jako jeden z wielu ?
 • Potrzeba motywacji zewnętrznej – dlaczego jest inna u różnych osób ?
 • Wykorzystanie coachingu dla pracy nad swoją automotywacją

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  MOTYWACJA LIDERÓW – PRZYWÓDZTWO

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie dedykowane dla osób zarządzających średniego, operacyjnego szczebla, liderów grup, zespołów. Tematyka z zakresu zarządzania, planowania, organizacji pracy, komunikacji, motywacji, kontroli i oceny a także rozumienie zespołu, odczytywanie indywidualnych potrzeb pracowników.
 • Szkolenie w wersji indywidualnej – polecam konsultacje w zakresie zarządzania lub sesje coachingowe i mentoringowe w tym zakresie – zobacz więcej ….

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-4 DNI)

 • Czym jest przywództwo ? i jak działa motywacyjnie ?
 • Jak przywództwo jest wkomponowane w nowoczesne zarządzanie ?
 • Cechy skutecznego zarządzania i wpływ na zespół
 • Przywództwo na różnych szczeblach zarządzania
 • Przywództwo elastyczne – sytuacyjne – dostosowane do zespołu i pracownika
 • Motywacyjna komunikacja w lidera w procesie zarządzania
 • Postawy i zaangażowanie lidera a efektywność zespołu
 • Przywództwo a cele biznesowe KPI
 • Współpraca liderów, menedżerów – możliwe dysfunkcje i dobre praktyki
 • Kontrakty menedżerskie i systemy motywowania menedżerów
 • Procesy identyfikacji i rekrutacji liderów – przywódców w zespołach

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  KULTURA ORGANIZACYJNA I SIŁA MOTYWACJI

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie w wersji projektowej polecane dla HR i członków zespołów projektowych tworzących w organizacji system wartości, procesy komunikacyjne, zarządzanie zmianą, wdrożenie i wspomaganie wartości.
 • Szkolenie w wersji rozwojowej – dla każdego pracownika w organizacji, szczególnie kadry kierowniczej – czym są wartości, jakie korzyści są dla organizacji i pracowników indywidualnych, jak się tworzą, w jakie sposób są wzmacniane a jak osłabiane ?

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Czym jest kultura organizacyjna – zwyczaje i nawyki ?
 • Gdzie tkwi siła motywacji tego czynnika ?
 • Czym są wartości organizacyjne ?
 • Czym są nasze osobiste wartości – piramida R.Diltsa
 • Proces tworzenia wartości organizacyjnych
 • Wartości organizacyjne w procesach HR
 • Adaptacja do nowych wartości kultury organizacyjnej
 • Zmiana, modyfikacja wartości w organizacji – zarządzanie zmianą
 • Powody osłabienia lub niwelacji projektu wartości w organizacji
 • Komunikacja i jej rola w tworzeniu kultury organizacyjnej
 • Liderzy którzy tworzą wartości w organizacji

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACJI

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie zawodowe dla osób wykorzystujących zawodowo komunikację do procesów sprzedażowych, wizerunkowych, handlowych, PR, negocjacje itp. Psychologia komunikacji, nlp, emocje, neurokognitywistyka – jak odczytujemy w sposób świadomy a jak w nieświadomy komunikaty. Jak budować komunikat motywacyjny?
 • Szkolenie rozwojowe – głównie polecane dla kadry kierowniczej w zakresie komunikacji w zespole, współpracy z innymi kierownikami i menedżerami, budowania dobrej atmosfery pracy, motywacji, umiejętności udzielania pochwał i uwag krytycznych, oceny i rozwoju pracownika. Jak komunikacja wpływa na wizerunek osoby kierującej, tworzenie autorytetu i charyzmy.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 1-2 DNI)

 • Motywacyjna rola komunikacji międzyludzkiej
 • Rozumienie potrzeb drugiej osoby
 • Rozumienie emocji drugiej osoby
 • Budowanie i wygaszanie emocji w procesie komunikacji
 • Rozmowa jako element wsparcia motywacyjnego
 • Główne pomyłki i błędy w komunikacji z zespołem
 • Błędy w komunikacji z pracownikiem
 • Ostrożnie z krytyką i oceną
 • Komunikacja menedżerów i motywacja we współpracy

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

CO WYRÓŻNIA MOJE SZKOLENIE? MOJE STANDARDY SZKOLENIOWE:

 • Uzgodnienie celów szkolenia
 • Indywidualne badanie potrzeb uczestników
 • Przygotowanie pełnego programu szkoleniowego, warsztatów, gier
 • Przeprowadzenie szkolenia w uzgodnionej formie
 • Trener – wieloletni praktyk, coach, konsultant systemów i procesów HR
 • Materiały szkoleniowe – wersja drukowana i elektroniczna
 • Zapis cyfrowy – wideo omawianych warsztatów
 • Certyfikaty i świadectwa ukończenia
 • Dostęp do elektronicznej bazy materiałów i narzędzi w danej tematyce
 • Konsultacje szkoleniowe w trakcie i po zakończeniu

OBACZ RÓWNIEŻ SZKOLENIA Z ZAKRESU:

 

DODATKOWE OPCJE SZKOLENIOWE:

ZAMÓW OFERTĘ I WYCENĘ PROJEKTU

   

  POLECANE PROJEKTY DORADCZE
  Wynagrodzenia
  WYNAGRODZENIA
  Strategia
  STRATEGIA
  Rozwój
  ROZWÓJ
  Organizacja
  ORGANIZACJA
  mbo
  MBO
  HR Manager
  HR MANAGER
  Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij