Skip to main content Skip to search

Wynagrodzenia

PROJEKTY DORADCZE Z ZAKRESU WYNAGRODZEŃ –

PREMIOWANIE ZADANIOWE

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Premiowanie zadaniowe jest obecnie najskuteczniejsza formą motywacji płacowej

Projekty premiowania dotyczą :

 • Doboru odpowiednich parametrów  wielkości i okresów rozliczeniowych
 • Przyjęcia elementów  premiowania zadaniowego
 • Budowy systemu  definiowania i rozliczania zadań premiowych
 • Ustalenia optymalnej korelacji z innymi systemami motywacji płacowej
 • Wdrożenia na pańszczyźniane społecznej zespołu i kadry
 • Formalizacji systemu w postaci regulaminu premiowania

ANALIZA I STRATEGIE WYNAGRODZEŃ

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Polityka płacowa, strategie płacowe poparte prawidłowym rozpoznaniem rynku pozwalają na konkurencyjne i motywacyjne zaprojektowanie takich parametrów systemu jak:

 • Wysokość płac całkowitych w poszczególnych grupach płacowych
 • Ustalić udział płac zasadniczych i form premiowania i nagradzania
 • Ustalić politykę w zakresie Q1, M,  Q3 w grupach i dla poszczególnych stanowisk pracy
 • Ustalić politykę awansów, zarządzania talentami, rotacji i przemieszczania pracowników
 • Ustalić politykę benefitów płacowych, rzeczowych i organizacyjnych

TABELA PŁAC ZASADNICZYCH

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Opisy stanowisk pracy są kluczowym dokumentem dla procesu wartościowania pracy, systemów rekrutacji, adaptacji pracowników, szkolenia i rozwoju

Projekt zawiera następujące działania:

 • ustalenie optymalnego wzoru  formularza opisu
 • identyfikację stanowisk
 • politykę strukturalną nazewnictwa
 • konsultacje, wykonanie projektów
 • szkolenia informacyjne i wdrożeniowe

SYSTEM AWANSU PŁACOWEGO

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

To przemyślany i prawidłowo obliczony system parametrów tabeli płacowej

Nowoczesny system awansu płacowego pozwala na:

 • atrakcyjne przemieszczanie płacowe pracowników w grupie,
 • motywację do odpowiednich aktywności w grupie płacowej i w rodzinach stanowisk pracy
 • czytelne zasady selektywnego  nagradzania osób efektywnych
 • motywuje  nowych pracowników  do podwyższania kwalifikacji
 • pozwala na czytelne regulacje płacowe

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Bardzo  popularny sposób i narzędzie do wyceny wartości stanowisk w danej organizacji

 • wartościowanie klasyfikacyjne
 • wartościowanie analityczno- punktowe

Projekt zawiera:

 • projekt i wykonanie metody wartościowania pracy
 • przeszkolenie i przygotowanie wewnętrznego zespołu projektowego
 • przeprowadzenie wartościowania
 • klasyfikację stanowisk
 • weryfikację i sprawdzenie wyników
 • przygotowanie systemu do  budowy tabeli płac zasadniczych

OPISY STANOWISK PRACY

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Opisy stanowisk pracy są kluczowym dokumentem dla procesu wartościowania pracy, systemów rekrutacji, adaptacji pracowników, szkolenia i rozwoju

 

Projekt zawiera następujące działania:

 • ustalenie optymalnego wzoru  formularza opisu
 • identyfikację stanowisk
 • politykę strukturalną nazewnictwa
 • konsultacje, wykonanie projektów
 • szkolenia informacyjne i wdrożeniowe

TRENDY PREMIOWANIA
 • Premia Zadaniowa
 • Nagrody
 • Prowizje

STRATEGIA PŁACOWA

 

POLECANE PROJEKTY SZKOLENIOWE
Wynagrodzenia
WYNAGRODZENIA
ROZWÓJ
ROZWÓJ
Organizacja
ORGANIZACJA
Motywacja
MOTYWACJA
MBO
MBO
Coaching
COACHING
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij