Skip to main content Skip to search

Ocena i Rozwój

Ocena i Rozwój

PROJEKTY DORADCZE Z ZAKRESU ROZWOJU

AKADEMIA ROZWOJU MENEDŻERÓW

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Akademia Rozwoju Menedżerów jest połączeniem projektów:

 • oceny okresowej pracowników
 • systemów planowania rozwoju,
 • zarządzania talentami i wysokim potencjałem
 • systemów adaptacji
 • rozwoju i szkoleń
 • systemu motywacji

Akademia to system – przemyślany i zaplanowany harmonogram  rozwoju osób zajmujących stanowiska menedżerskie.

AKADEMIA ROZWOJU HANDLOWCÓW

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Akademia Rozwoju Handlowców i Służb Sprzedażowych – to projekty zawierające typowe dla akademii mechanizmy:

 • Typowania kandydatów
 • Indywidualne programy rozwojowe
 • Ścieżki rozwoju i zdobywania doświadczeń
 • Programy dla systemu sukcesji
 • Mentoring opiekuna
 • Programy coachingu grupowego i indywidualnego
 • Ocena, informacja zwrotna, wsparcie doradcy ds. rozwoju zawodowego
 • Certyfikację
Sebastian Trzaska - rozwój osobisty
www.SebastianTrzaska.pl - Ocena i rozwój

Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze.

Albert Einstein

OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Systemy ocen okresowych jako narzędzie rozwojowe zawierające elementy:

 • komunikacji, motywacji, rozmowy z pracownikiem,
 • wsparcia w postaci coachingu i mentoringu,
 • tworzenia wartości i kultury organizacyjnej,
 • oceny  i informacji zwrotnej dla pracownika,
 • planowania rozwoju osobistego pracownika
 • planowania zadań, projektów i aktywności zawodowej
 • element systemów zarządzania przez cele MBO

 

 

 

Projekty najczęściej obejmują:

 • Narzędzia systemu  oceny okresowej
 • Procedury, zasady,
 • Wsparcie merytoryczne i  porady
 • Szkolenia i kampanie informacyjne
 • Coaching i mentoring dla menedżerów w tym zakresie

ZARZADZANIE PRZEZ WARTOŚCI

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

System to od 4-6  kluczowych wartości w danej organizacji.

Co jest dla nas ważne i stanowi źródło sukcesu organizacji ?

Wartości determinują następujące obszary funkcjonowania HR w Organizacji:

 • Proces ustalania wymagań od kandydatów
 • Rekrutacje i selekcję
 • Zasady adaptacji nowych pracowników
 • Ocena i rozwój
 • Procesy coachingwe i mentoringowe w organizacji
 • System motywacji w tym motywacji płacowej
 • Zasady awansowania i ścieżki karier

 

Projekt polega na:

 • Ustaleniu  wartości na poziomie strategicznym
 • Implementacja wartości w systemach HR
 • Implementacja systemu w organizacji
 • Zarządzanie kulturą  organizacyjną

RODZAJE SYSTEMÓW OCEN PRACOWNIKÓW

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Jest to prosty system oceny okresowej pracowników. Zazwyczaj oparty na odpowiednich formularzach i matrycach kompetencji zachowań podlegających ocenie. Często uzupełniany o moduł zarządzania zadaniami MBO  i moduły planowania kariery i rozwoju.
Ocena typ 180  to ocena przełożonego plus samoocena pracownika –  (180 stopni – dwa źródła oceny)  Narzędzie stosunkowo proste i bardzo  efektywne przy prawidłowym jego zastosowaniu.
Cel  to  rozwój  i motywacyjne przeprowadzenie rozmów z pracownikiem

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Ocena typ 360  jest oceną wzbogaconą.  „ Z każdej strony”. Posiada więcej niż dwa źródła  oceny  pracownika tak by otrzymać  maksymalnie kompleksowe informacje o pracowaniu. Często jest to:

 • Ocena przełożonego
 • Ocena przełożonych projektowych
 • Samoocena pracownika
 • Ocena współpracowników
 • Ocena podwładnego
 • Ocena HR
 • Inne oceny w tym wyniki badań współpracy, efektywności, testy, assessment center

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Rozmowy  rozwojowe to jedne z najprostszych narzędziowo systemów oceny i rozwoju ale wymagają doskonałego przygotowania kadry kierowniczej

 • Rozmowy oceniające i rozwój pracownika
 • Rozmowy o charakterze coachingowym
 • Rozmowy mentoringowe

Projekt obejmuje:

 • Zaprojektowanie zasad i procedur
 • Przygotowanie odpowiednich formularzy pomocniczych
 • Przygotowanie kadry  i pracowników
POLECANE PROJEKTY SZKOLENIOWE
Wynagrodzenia
WYNAGRODZENIA
ROZWÓJ
ROZWÓJ
Organizacja
ORGANIZACJA
Motywacja
MOTYWACJA
MBO
MBO
Coaching
COACHING
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij