Skip to main content Skip to search

Interim HR Menedżer

Sebastian Trzaska - HRM

INTERIM HR MANAGER

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć

Napoleon Hill

www.SebastianTrzaska.pl
www.SebastianTrzaska.pl

BUDOWA DZIAŁU PERSONALNEGO

Usługa polega na zaprojektowaniu funkcjonalności działu personalnego lub jego optymalizacji.

Wiele nowych organizacji buduje zarządzanie personalne wraz z rozwojem biznesu. Często brak systemowego podejścia, powiązania działań personalnych ze sobą, partnerstwa HR dla osób zarządzających.

Jest to wsparcie w zakresie:

 • Mentoring, konsultacje dla szefa HR
 • Ustalenie polityki personalnej
 • Określenie  wymaganych obszarów zarządzania personalnego
 • Zdefiniowania zadań dla HRM
 • Wsparcie przy budowanie i wdrożeniu narzędzi HRM
 • Określenia opisów stanowisk pracy i profili wymagań dla kandydatów
 • Wsparcie procesu rekrutacji i doboru kandydatów

MENTORING DLA HR MENEDŻERA

Wieloletnie doświadczenie konsultanta w projektowaniu strategii personalnych, wszystkich nowoczesnych systemów motywacji, rozwoju,  prowadzeniu szkoleń w tym zakresie, praca w roli HR Menedżera pozwala na wsparcie i doradztwo w zarządzaniu obszarem personalnym Organizacji

 

Wsparcie mentoringowe  i konsultacje dotyczą:

 • Ułożenia współpracy z zarządem i partnerstwa dla biznesu
 • Współpracy dla kadry kierowniczej i liderów
 • Systemów i narzędzi HRM
 • Zarządzania działem/obszarem personalnym
 • Osobistej wiedzy i motywacji
 • Wprowadzania i zarządzania zimną w Organizacji
Za przykładem Henry’ego Forda zaszczep swą wiarę i wytrwałość innym, a „niemożliwe” zostanie spełnione.

Napoleon Hill

ZARZĄDZANIE OBSZAREM HR

Zarządzanie personalne to czasowe kontrakty kilku lub kilkunastomiesięczne polegające na całkowitym przejęciu funkcji HR Menedżera i zarządzaniu obszarem personalnym Organizacji

 

 

 

 

 

Projekt zawiera następujące produkty:

 • Natychmiastowe podjęcie funkcji zarządczych HR
 • Poprawę i optymalizację procesów HR
 • Opracowanie lub optymalizacja polityki personalnej
 • Działania motywacyjne, rozwojowe, komunikacyjne dla pracowników
 • Opracowanie i wdrożenie koniecznych systemów i narzędzi HR
 • Natychmiastowe wsparcie dla liderów, kadry, menedżerów
 • Mentoring i coaching
 • Wewnętrzne szkolenia rozwojowe

HR BUSINESS PARTNER

Partner biznesowy HR  to rola doświadczonego eksperta –  wsparcie dla osób zarządzających.

Połączenie wiedzy z zakresu twardego zarządzania, ekonomii, finansów, controllingu, planowania i zarządzania procesami z doskonałą  wiedzą HR – systemów i narzędzi personalnych, psychologii zarządzania, komunikacji, motywacji, relacji, przywództwa, pracy zespołów, wprowadzania zmian, zarządzania konfliktem – pozwala na bycie doradcą i współprace w planowaniu strategicznym roli i działania zasobów ludzkich.  Planowanie, analizy strategiczne, symulacje skutków decyzji.

Wsparcie decyzyjne w zakresie:

 • Zarządzania stanowiskami strategicznymi
 • Integracji kulturowej
 • Adaptacji systemów w zarządzaniu korporacyjnym
 • Realizacji wyników biznesowych
 • Systemów zarządzania MBO
 • Polityki zatrudnienia
 • Strategii rozwoju zasobów ludzkich
 • Polityki i strategii wizerunkowej
 • Polityki pozyskiwania i utrzymania pracowników
 • Kosztów pracy, rotacji, tworzenia nowych miejsc pracy
 • Rodzaju systemów motywacyjnych

zobacz więcej na mojej stronie firmowej

www.anacco.pl

Wynagrodzenia
WYNAGRODZENIA
ROZWÓJ
ROZWÓJ
Organizacja
ORGANIZACJA
Motywacja
MOTYWACJA
MBO
MBO
Coaching
COACHING
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij