CHARAKTERSTYKA PROJEKTÓW
RODZAJE USŁUCH

Głównie bardzo duże projekty strukturalne zakończone licznymi szkoleniami wdrożeniowymi i konsultacjami. Projekty w zakresie analiz strategicznych, strategii firmy, systemów motywacji płacowej –  wartościowania, opisów stanowisk pracy, systemów premiowania zadaniowego.

Setki złożonych projektów szkoleniowych w zakresie:
– zarządzania, analizy finansowej, stawiania i zarządzania KPI,
– mapowania procesów, delegowania, stawiania celów, oceny pracowników,
– ocena pracowników, rozmowy oceniające, psychologia oceny, konflikt, zarządzanie zmianą,
– motywacji, budowania efektywnych zespołów, przywództwo, kreowanie liderów,
– projekty w zakresie psychologii motywacji i wywierania wpływu – NLP

 

 

Wykonane projekty dotyczyły realizacji projektów doradczych, wdrożeń projektów, szkoleń, warsztatów i konsultacji indywidulnych oraz coachingu. Najczęściej z dziedziny:

  • Systemy motywacji płacowej
  • Akademie rozwoju menedżerów
  • Systemy zarządzania MBO
  • Efektywne zarządzanie
  • Praca zespołów i talenty
  • Coaching dla Menedżerów

Wyślij

swoje zapytanie

Chętnie odpowiem na Twoje pytanie w zakresie usług doradczych, projektowych, wyników badań, szkoleń, metod szkoleniowych i terminów. Podaj proszę kontakt do siebie.