Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

WSPÓŁPRACA

„Pracą nie osiągnie się niczego bez kapitału,
kapitał nie zrobi nic bez pracy,
natomiast ani kapitał, ani praca nie zdziałają nic
bez prowadzącego je geniuszu zarządzania”
W. L. Mackenzie King

WSPÓŁPRACA

Współpraca w zespole i w organizacji
moja druga wartość organizacyjna 

 

 

Współpraca w zespole i w organizacji

 • Uczciwość w działaniu, szacunek
 • Etyka zawodowa
 • Spójność wartości
 • Tworzenie relacji,
 • Współpraca
 • Chęć pomocy,
 • Dzielenie się wiedzą

 

 

 „Pracą nie osiągnie się niczego bez kapitału, kapitał nie zrobi nic bez pracy, natomiast ani kapitał, ani praca nie zdziałają nic bez prowadzącego je geniuszu zarządzania”
W. L. Mackenzie King

 


WspółpracaRzetelność | Współpraca | Jakość | Pasja | Rozwój

zarządzaj poprzez wartości w Twojej Organizacji
 


 


współpraca w zespole

w projektach nowoczesnego dyrektora personalnego

 

 

Kultura organizacyjna


Kultura organizacyjna
 

 

 • Warsztaty i szkolenia specjalistyczne plus mentoring i coaching menedżerski

Wartości organizacyjne, tworzenie i oddziaływanie kultury organizacyjnej, systemy rekrutacji, rozwój wartości, zwyczajów, nawyków organizacyjnych, liderzy zmian,  rola przywództwa, systemy motywacyjne w promowaniu odpowiednich wartości
Zobacz więcej na temat tej oferty...


Zarządzanie poprzez wartości


Zarządzanie poprzez wartości
 

 

 • Warsztaty i szkolenia specjalistyczne plus mentoring i coaching menedżerski

Strategiczna rola wartości w efektywności biznesowej organizacji, identyfikacja, opracowanie i opisanie wartości organizacyjnych, badania organizacyjne, wartości w systemach zarządzania, rozwoju i motywacji personelu
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 


Budowanie relacji


Budowanie relacji
 

 

 • Warsztaty i szkolenia specjalistyczne plus mentoring i coaching menedżerski

Kodeks etyczny, zasady komunikacji interpersonalnej w organizacji, zasady pracy zespołowej, zarządzanie poprzez wartości, proces rozwoju i oceny pracowników, coaching, mentoring, lider  w zespole.
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

Efektywność zespołowa


Efektywność zespołowa
 

 

 • Warsztaty i szkolenia specjalistyczne plus mentoring i coaching menedżerski

Zasady efektywnej pracy zespołowej, konflikt w zespole, konflikt twórczy, budowanie zaufania, relacje w zespole, coaching zespołu, stres  i organizacja pracy zespołowej,  rola lidera, systemy zarządzania wynikami, systemy motywacji i nagradzania pracy zespołowej
Zobacz więcej na temat tej oferty...