Skip to main content Skip to search
30-865 Kraków, ul Jana Kurczaba 17/43

Szkolenia

Sebastian Trzaska - coaching
Coaching

Specjalistyczne projekty coachingowe oraz mentoring dla kadry kierowniczej i osób zarządzających. Coaching wspomagający zarządzanie i motywacje zespołów

ZOBACZ WIĘCEJ
Sebastian Trzaska - Organizacja
Szkolenia – Organizacja Pracy

Struktury organizacyjne, opisy stanowisk pracy, badanie obciążenia pracą. Jak przygotować i poprowadzić projekt, jak interpretować wyniki, jak zarządzać projektem

ZOBACZ WIĘCEJ
Rozwój i ocena
Szkolenia – Rozwój Osobisty

Szkolenia o bardzo dużej różnorodności form przekazu i edukacji. Rozwój osobisty, kompetencje przywódcze, efektywność zespołowa, psychologia motywacji

ZOBACZ WIĘCEJ
Sebastian Trzaska - Zarządzanie MBO
Szkolenia – Zarządzanie i MBO

Szkolenia specjalistyczne w zakresie zarządzania, wyznaczania celów, interpretacji wskaźników efektywności, delegowania, zarządzania przez cele,

ZOBACZ WIĘCEJ
Sebastian Trzaska - Motywacja
Szkolenia – Psychologia Motywacji

Psychologia procesów komunikacji, psychologia zespołu, przywództwo, psychologia oddziaływania, wywierania wpływu, techniki motywowania , NLP

ZOBACZ WIĘCEJ
Szkolenia – Motywacja Płacowa

Nowoczesne systemy motywacji płacowej, sposoby zarządzania płacami zasadniczymi, procesy wartościowania, premiowanie i nagradzanie, badania wynagrodzeń

ZOBACZ WIĘCEJ