Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

Strategia i mbo

„Dobra wizja i strategia mogą być jak Twoja Gwiazda Polarna
dobrze widoczne, jednoznaczne, wskazują zawsze kierunek
pomagają wrócić ze złej drogi, pozwalają osiągać nawet najtrudniejsze cele"

Sebastian Trzaska

Strategia i mbo

mbo

 • Strategia w organizacji
 • Strategiczna karta wyników
 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie czasem i priorytety
 • Zarządzanie przez cele
 • Wskaźniki  efektywności

 

 

 

 


Strategia w Organizacji
 

Usługa doradczaUsługa  doradcza:

analiza, przygotowanie, wypracowanie spójnej strategii organizacji

 

zarządzanie strategiczne w organizacjiProjekt  szkoleniowy:

„zarządzanie strategiczne w organizacji”

 

 • Czym jest wizja firmy, misja jej działania, cele strategiczne
 • Kiedy  cele  strategiczne układają się w spójną strategię
 • Co to jest  strategia  - na czym polega? Po czym poznać że ją mamy ?
 • Jak powstają  strategie  dziedzinowe, obszarowe, czym są KPI
 • Jakie są  techniki zarządzania strategicznego 
   


budowa strategii organizacjiProjekt  szkoleniowy:

„budowa strategii  organizacji”

 

 • Cele strategiczne – identyfikacja, opisanie, KPI
 • Identyfikacja zasobów do realizacji celów
 • Mapowanie powiązań strategicznych – zarządzanie procesowe
 • Poziom planowania krótko okresowego cele, MBO, KPI
 • System kontroli, oceny, interpretacji  wyników
 • System zarządzania wynikami i aktualizacji planów
 • System motywacyjny dla menedżerów


 


Strategiczna Karta Wyników  (BSC)

projekt i wdrożenieUsługa  doradcza: 

projekt  i wdrożenie strategicznej karty wyników w organizacji

 

zarządzanie wg systemu zrównoważonej karty wynikówProjekt  szkoleniowy:

„zarządzanie wg systemu zrównoważonej karty wyników”

 

 • Idea perspektyw zarządzania strategicznego
 • Co oznacza karta  wyników
 • Co  oznacza idea  równoważenia celów
 • Perspektywa  finansów -  cele, KPI, pomiar, ocena, interpretacja
 • Perspektywa klienta  - cele, KPI, pomiar, ocena, interpretacja
 • Perspektywa organizacji pracy - cele, KPI, pomiar, ocena, interpretacja
 • Perspektywa rozwoju – cele, KPI, pomiar, ocena, interpretacja
 • Identyfikacja i mapowanie powiązań  celów, procesów
 • Zarządzanie strategiczne w organizacji – centrum monitorowania i zarządzania strategicznego
 • Motywacja w zarządzaniu strategicznym

 

jak opracować...Projekt  szkoleniowy:

„jak opracować i wdrożyć strategiczną kartę wyników w organizacji”

 

 • Techniki przygotowania celów strategicznych do karty wyników
 • Równoważenie obszarów strategicznych
 • Techniki mapowania procesów, powiązań strategicznych, powiązań wynikowych
 • Techniki typowania KPI  i  osób zarządzających nimi
 • Techniki monitorowania strategii i zarządzania zmianą strategiczną
 • Techniki budowy  kart  wyników na szczeblach operacyjnych ( MBO)
 • Techniki motywacji dla osób zarządzających

 


Delegowanie zadań  
 

opracowanie zasad efektywnego...Usługa  doradcza:  

opracowanie zasad efektywnego delegowania zadań i ich oceny  
 

delegowanie zadań na szczeblach menedżerskichProjekt  szkoleniowy:

„delegowanie zadań na szczeblach menedżerskich”

 

 • Myślenie strategiczne kadry  menedżerskiej
 • Zarządzanie konfliktem interesów
 • KPI obszarowe a strategia  firmy  
 • KPI a motywacja do synergicznego  działania kadry
 • Karty  wyników – wskaźniki, pomiar, informacja, interpretacja
 • Zaangażowanie kadry menedżerskiej  -  system wartości osobistych w biznesie
 • Systemy rozwoju  wiedzy, doświadczenia, umiejętności kadry  menedżerskiej
 • Systemy  motywacyjne – motywacja płacowa na szczeblach strategicznychdelegowanie zadań dla pracownikówProjekt  szkoleniowy:

„delegowanie zadań dla pracowników”

 

 • Na czym  polega  delegowanie zadań ?
 • Jak działamy i delegujemy w systemach zarządzania przez cele MBO ?
 • Jak oceniamy zadania w systemach MBO ?
 • Co jest złodziejem Twojego  czasu ?  Kiedy  go tracimy w delegowaniu?
 • Określanie priorytetów, eliminacja zadań nieefektywnych,
 • Kidy  delegowane zadania „powracają do nas” ?
 • Identyfikacja samodzielności pracowania w doborze zadań i ich realizacji
 • Kompozycja technik i elementów motywacyjnych
 • Rola osobowości i stylu zarządzania przełożonego w sposobach delegowania
 • Systemy  motywacyjne w delegowaniu  

 

 


Zarządzanie czasem i priorytety
 

techniki ustalania priorytetów i rzeczy ważnychProjekt  szkoleniowy:

„techniki ustalania priorytetów i rzeczy ważnych”

 

 • Czym jest  planowanie, techniki planowania?
 • Ustalanie celów i ich ważności -  priorytety
 • Priorytety strategiczne – praca menedżerów
 • Priorytety  operacyjne w organizacji pracy – praca kadry kierowniczej
 • Priorytety  o odpowiedzialność za wynik ( jednostkowa, zbiorowa, grupowa)
 • Sprawy ważne, sprawy pilne, sprawy nie ważne – jak je rozróżniać
 • Techniki weryfikacji zadań, celów
 • Czym jest zarządzanie przez cele i jak wykorzystuje  techniki ustalania priorytetów?
 • Czym są  złodzieje naszej uwagi  i czasu ?
 • Błędy w określaniu priorytetów
 • Predyspozycje osobowe, system wartości a sposoby delegowania i ustalania priorytetów


 

jak organizować efektywnie swój czasProjekt  szkoleniowy:

„jak organizować efektywnie swój czas”

 

 • Czas jako cenny zasób ?  czym tak naprawdę dysponujemy?
 • Co  możemy  optymalizować aby efektywnie wykorzystać czas ?
 • Cele -  koncentracja naszej uwagi
 • Podział  pracy i priorytety – przydział zasobów czasu
 • Równowaga czasu  pracy  i odpoczynku a nasza efektywność
 • Stres i napięcia emocjonalne  a zarządzanie efektywnością w czasie
 • Kondycja fizyczna, rekreacja a efektywność pracy w czasie
 • Osobowość, wartości osobiste a podział i efektywne wykorzystanie czasu

 


Więcej znajdą  Państwo na mojej  stronie firmowej www.anacco.pl

Szczegóły  tego  obszary w  bloku  zarządzanie przez cele MBO