Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

Rzetelność

„Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze
... albo jedziesz naprzód,
... albo upadasz”
H. Jackson Brown

Rzetelność

Rzetelność pracy
moja pierwsza wartość organizacyjna 


 

 • Sztuka  planowania cechy dobrego dyrektora
 • Myślenie strategiczne
 • Terminowość realizacji zadań
 • Bezbłędność pracy
 • Samodzielność
 • Mierzalne wyniki pracy realizacja (KPI)

 

 

Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze -albo jedziesz naprzód, albo upadasz.”
 H. Jackson Brown

 


Sebastian TrzaskaRzetelność | Współpraca | Jakość | Pasja | Rozwój

zarządzaj poprzez wartości w Twojej Organizacji
 


 

Rzetelność pracy

w projektach nowoczesnego dyrektora personalnego
 

 

strategia w organizacji


Strategia w Organizacji

 

 • Jest  to usługa doradcza, konsultacji, mentoringu plus warsztaty i szkolenia specjalistyczne

Identyfikacja i budowania strategii, stawianie i opisanie celów strategicznych, analizy strategiczne, identyfikacja wskaźników biznesowych, KPI, procesy zarządzania strategicznego, zasady monitorowania i weryfikacji strategii, delegowanie, pomiar i interpretacja wyników, systemy motywacji
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

Strategiczna Karta Wyników


Strategiczna Karta Wyników

 

 • Jest  to usługa doradcza, konsultacji, mentoringu plus warsztaty i szkolenia specjalistyczne

Projekt i budowa karty wyników, projektowanie kompleksowe systemu zrównoważonej karty wyników, dobór  i  kompozycja wskaźników KPI, delegowanie kart na niższe szczeble zarządzania, systemy  motywacji wspomagające realizację celów
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

Nowoczesne delegowanie zadań

 


Nowoczesne delegowanie zadań

 

 • Warsztaty i szkolenia specjalistyczne plus mentoring i coaching menedżerski

Sztuka  efektywnego  opisania i określenia zdań, identyfikacja sensu  i wyników oczekiwanych w danym zadaniu, delegowanie wg priorytetów, delegowanie SMART ER, zarządzanie czasem własnym w procesach delegowania, komunikacja interpersonalna, praca i integracja zespołowa, predyspozycje lidera – przywództwo 
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

Efektywne zarządzanie czasem


Efektywne zarządzanie czasem

 

 • Warsztaty i szkolenia specjalistyczne plus mentoring i coaching menedżerski

Sztuka identyfikacji i stawiania priorytetów, planowanie strategiczne i planowanie operacyjne, harmonogramy, zarządzanie projektami i zarządzanie procesowe, organizacja  zadań w czasie, eliminacja „złodziej Twojego czasu”, budowanie zespołu - optymalne zarządzanie czasem zespołu, delegowanie zadań, zarządzanie przez cele, przewodzenie zespołem – kultura wykorzystania czasu, psychologia, stres w pracy pod presją czasu, równowaga pracy i regeneracji sił.
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

MBO – zarządzanie przez cele


MBO – zarządzanie przez cele

 

 • Projekty doradcze, konsultacje systemów, warsztaty i szkolenia specjalistyczne, mentoring i coaching menedżerski

Identyfikacja i rozumienie wskaźników KPI, interpretacja  wyników KPI, planowanie działań, optymalizacja zasobów, zarządzanie zmianami zadań, projektów, procesów itp. koordynacja i zarządzanie grupą wskaźników KPI, tworzenie i integracja kart wyników, systemy motywacyjne dla procesu zarządzania przez cele, systemy  komunikacji interpersonalnej,  kultura  pracy w systemach MBO  
Zobacz więcej na temat tej oferty...