Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

ROZWÓJ

„Są dwie drogi, aby przeżyć życie...
Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem.
Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.”
Albert Einstein

ROZWÓJ

Rozwój osobisty
moja piąta wartość organizacyjna 


 

 • Systematyczność rozwojuRozwój osobisty
 • Poszukiwanie możliwości
 • Świadomość i akceptacja zmian
 • Wychodzenie ze strefy komfortu
 • Aktywność i inicjatywa w rozwoju
 • Wykorzystywanie okazji rozwojowych

 

„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.
Albert Einstein

 


rozwójRzetelność | Współpraca | Jakość | Pasja | Rozwój


zarządzaj poprzez wartości w Twojej Organizacji 


 

 

 

ROZWÓJ Osobisty

w projektach nowoczesnego dyrektora personalnego


HR Manager kontraktowy

 

 

 

HR Manager kontraktowy

 

 • Jest  to usługa doradcza, konsultacji lub mentoringu

Profesjonalne zarządzanie obszarem personalnych, zbudowanie działu personalnego, mentoring dla nowych HR Menedżerów i specjalistów HR, opracowanie i wdrożenie systemów oraz narzędzi personalnych
Zobacz więcej na temat tej oferty...


Ocena 360 - Ocena rozwojowa

 

 

 

Ocena 360 - Ocena rozwojowa

 

 • Jest  to usługa doradcza, projektowa, produkt

Elektroniczne badanie Twojego wizerunku zawodowego w organizacji, nieograniczona ilość oceniających, dowolne – projektowane przez ekspertów kryteria oceny, raport indywidualny oraz dla organizacji. Cenne narzędzie dla oceny kadry kierowniczej, identyfikacji obszarów rozwojowych menedżerów, identyfikacji obszarów wymagających uwagi w zwyczajach i kulturze organizacyjnej, doskonałe narzędzie jako podstawa w procesach coachingowych i mentoringu
Zobacz więcej na temat tej oferty...
 

Ocena okresowa pracowników

 

 

 

Ocena okresowa pracowników

 

 • Jest  to usługa doradcza, projektowa, produkt
 • Szkolenia projektowe, szkolenia informacyjne, szkolenia rozwojowe w zakresie technik oceny, rozmów, motywacji pracowników, budowania relacji.

Kluczowy element komunikacji, budowania zaangażowania, rozwoju osobistego pracownika. Projekty systemów ocen okresowych, szkolenia informacyjne, techniczne, motywacyjne. Coaching i mentoring dla oceniających, Konsultacje i doradztwo w zakresie budowy motywacyjnych systemów rozwoju, ścieżek karier, awansu,  identyfikacji talentów, zarządzania wartościami organizacji poprzez SOOP. Indywidualne doradztwo zawodowe dla pracowników
Zobacz więcej na temat tej oferty...


Komunikacja interpersonalna

 

 

 

Komunikacja interpersonalna

 

 • Szkolenia rozwojowe, warsztaty, praca zespołowa

Szkolenia w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej, sztuka wystąpień publicznych, prezentacji, autoprezentacji, kreowanie wizerunku, przekazywania informacji, prowadzenia szkoleń, delegowania zadań i oceny pracowników, sztuka budowania relacji i motywacji  innych osób
Zobacz więcej na temat tej oferty...


Zarządzanie zmianą

 

 

 

Zarządzanie zmianą

 

 • Szkolenia rozwojowe, warsztaty, praca zespołowa

Szkolenia szczególnie powiązane z rozwojem osobistym. Pokonywanie obaw przed zmianą, planowanie zmian, planowanie i organizacja etapów zmiany, świadomość stanów emocjonalnych podczas istotnych zmian,  radzenie sobie z emocjami, wewnętrzna motywacja i utrzymanie pozytywnego nastawienia
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

Coaching

 

 

 

Coaching

 

 • Szkolenia rozwojowe, warsztaty, praca zespołowa

Coaching dla kadry menedżerskiej w procesach efektywnego zarządzania, coaching rozwoju osobistego, coaching poszukiwania i komponowania wewnętrznej motywacji, coaching w procesach zmian i poszukiwania zmian, coaching kariery
Zobacz więcej na temat tej oferty...