Skip to main content Skip to search
30-865 Kraków, ul Jana Kurczaba 17/43

FIRMY PRODUKCYJNE

www.SebastianTrzaska.pl

FIRMY PRODUKCYJNE

 

 

 

 

CHARAKTERSTYKA PROJEKTÓW
RODZAJE USŁUCH

Głównie bardzo duże projekty strukturalne zakończone licznymi szkoleniami wdrożeniowymi i konsultacjami. Projekty w zakresie analiz strategicznych, strategii firmy, systemów motywacji płacowej –  wartościowania, opisów stanowisk pracy, systemów premiowania zadaniowego.

Setki złożonych projektów szkoleniowych w zakresie:
– zarządzania, analizy finansowej, stawiania i zarządzania KPI,
–  wdrożeń systemów Strategicznej Karty Wyników, mapowania procesów,
– delegowania, stawiania celów, oceny pracowników,
– motywacji, budowania efektywnych zespołów
– projekty w zakresie psychologii motywacji

Wykonane projekty dotyczyły realizacji projektów doradczych, wdrożeń projektów, szkoleń, warsztatów i konsultacji indywidulnych oraz coachingu. Najczęściej z dziedziny:

  • Strategia firmy i MBO
  • Wynagrodzenia i Premiowanie
  • Akademia rozwoju i ocena
  • Psychologia motywacji
  • Coaching dla Menedżerów
  • Przywództwo i komunikacja

 

Wyślij

swoje zapytanie

Chętnie odpowiem na Twoje pytanie w zakresie usług doradczych, projektowych, wyników badań, szkoleń, metod szkoleniowych i terminów. Podaj proszę kontakt do siebie.