Skip to main content Skip to search
30-865 Kraków, ul Jana Kurczaba 17/43

MOTORYZACJA, IT, TELEKOMUNIKACJA

www.SebastianTrzaska.pl

FIRMY BRANŻY MOTORYZACYJNEJ, IT, TELEKOMUNIKACYJNE

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERSTYKA PROJEKTÓW
RODZAJE USŁUCH

Duże projekty strukturalne plus liczne szkolenia o charakterze rozwojowym i technicznym dotyczącym wdrożeń projektowych. Projekty w zakresie systemów motywacji płacowej – wartościowania, opisów stanowisk pracy, systemów premiowania zadaniowego, systemów oceny okresowej, rozwoju, akademie rozwoju

Setki złożonych projektów szkoleniowych w zakresie:
– zarządzania, analizy finansowej, stawiania i zarządzania KPI,
– wdrożeń systemów oceny okresowej i akademie rozwoju,
– delegowania, stawiania celów, oceny pracowników,
– motywacji, budowania efektywnych zespołów,
– projekty w zakresie psychologii motywacji

Wykonane projekty dotyczyły realizacji projektów doradczych, wdrożeń projektów, szkoleń, warsztatów i konsultacji indywidulnych oraz coachingu. Najczęściej z dziedziny:

  • Analizy Rynkowe Płac
  • Wynagrodzenia, premiowanie, MBO
  • Akademia rozwoju i ocena
  • Psychologia motywacji
  • Coaching dla Menedżerów
  • Przywództwo i komunikacja

 

Wyślij

swoje zapytanie

Chętnie odpowiem na Twoje pytanie w zakresie usług doradczych, projektowych, wyników badań, szkoleń, metod szkoleniowych i terminów. Podaj proszę kontakt do siebie.