Skip to main content Skip to search
30-865 Kraków, ul Jana Kurczaba 17/43

URZĘDY, MINISTERSTWA, SAMORZĄD

www.SebastianTrzaska.pl

URZĘDY PAŃSTWOWE, MINISTERSTWA, SAMORZĄD

 

CHARAKTERSTYKA PROJEKTÓW

RODZAJE USŁUG

Projekty dla Służby Cywilnej, Głównych Urzędów Państwowych, Ministerstw, Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Starostw Powiatowych oraz innych organizacji Państwowych

Współpracowałem  i nadal prowadzę prace w tym zakresie – jako doradca który projektował systemy wynagradzania, wartościowanie pracy i opisy stanowisk pracy dla Służby Cywilnej na zlecenie Kancelarii Prezesa  Rady Ministrów.  W ramach projektu wykonaliśmy  projekty, które znalazły się w stosowanych Zarządzeniach. Ponad to przeszkoliłem w tym zakresie ponad 6000 urzędników. Dyrektorów Generalnych i Dyrektorów Komórek Kadrowych

Wykonane projekty dotyczyły realizacji projektów doradczych, wdrożeń projektów, szkoleń, warsztatów i konsultacji indywidulnych oraz coachingu. Najczęściej z dziedziny:

  • Strategia
  • Wynagrodzenia
  • Motywacja
  • Przywództwo
  • MBO
  • Ocena pracowników

 

 

Wyślij

swoje pytanie

For a live discusion or consulting request a phone call back. Submit your info via the form and one of our expert advisor will get i touch in 24 hours or just send us an email.