Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

PASJA

"Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza
od armii lwów prowadzonej przez barana"
Napoleon Bonaparte

PASJA

Pasja w działaniu
moja czwarta wartość organizacyjna

 

Pasja w działaniu

 

 • Zmiana osobista, proaktywność
 • Radość życia, pracy, działania
 • Inicjatywa, zaangażowanie
 • Kreatywność, pomysłowość, poszukiwanie
 • Współpraca, efekt zespołowy, synergia

 

 

"Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana"
Napoleon Bonaparte

 

 


PasjaRzetelność | Współpraca | Jakość | Pasja | Rozwój


zarządzaj poprzez wartości w Twojej Organizacji 


 

Pasja w działaniu

w projektach nowoczesnego dyrektora personalnego

 

 


Coaching

 

Coaching

 

 

 • forma sesji i rozmów z coachem

Coaching dla menedżerów – procesy  zarządzania, organizacji, motywacji, komunikacji, rozwoju, coaching  kariery dla każdego  myślącego o zmianie i rozwoju osobistym, coaching w procesach zmiany – adaptacja, zarządzanie emocjami, rozwój, coaching w kluczowych zmianach w pracy
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

 

Mentoring

 


Mentoring

 

 

 • forma sesji i rozmów z mentorem, konsultantem

Metoring w planowaniu  działań, projektów, mentoring w realizacji  projektów strategicznych, mentoring w realizacji projektów organizacyjnych i zarządzania personalnego HRM
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

 

Badanie zaangażowania i motywacji

 


Badanie zaangażowania i motywacji

 

 

 • Jest  to usługa doradcza, konsultacji, mentoringu plus warsztaty i szkolenia specjalistyczne

Efektywność zespołowa KPI a psychologia motywacji, badanie zaangażowania, badania motywacji, badania kultury organizacyjnej i zwyczajów, badanie satysfakcji pracowników, badanie siły przywództwa, badania komunikacji i jakości relacji zespołowych
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

 

Przywództwo w organizacji

 


Przywództwo w organizacji

 

 

 • Szkolenia rozwojowe, warsztaty, praca zespołowa

Przywództwo sytuacyjne, rola lidera, styla zarządzania, coaching i mentoring w nowoczesnym w przewodzeniu zespołem, rola lidera, osobowość lidera a praca z zespołem, komunikacja interpersonalna i budowanie relacji, sztuka motywacji, tworzenie autorytetu osobistego, systemy motywacyjne dla liderów i menedżerów.
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

 

Motywacja i systemy motywacyjne

 


Motywacja i systemy motywacyjne

 

 

 • Szkolenia rozwojowe, warsztaty, praca zespołowa

Systemy motywacji płacowej, motywacja systemowa w organizacji, motywacja osobista pracownika,
Coaching w motywacji, zarządzanie zmianą, zarządzanie stresem i niwelacja negatywnych emocji, kultura organizacyjna, nawyki i zwyczaje motywacyjne, rozwój osobisty a motywacja.
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

 

Premiowanie i Nagradzanie

 


Premiowanie i Nagradzanie

 

 

 • Jest  to usługa doradcza, konsultacji, mentoringu plus warsztaty i szkolenia specjalistyczne

Regulaminy, konstrukcja organizacyjna systemu premiowania i nagradzania, zasady  komunikacji w premiowaniu, zasady interpretacji wskaźników efektywności, KPI – systemy zarządzania, system zarządzania przez cele w  premiowaniu zadaniowym, przewodzenie i motywacja pozapłacowa w zespole, premiowanie indywidualne i zespołowe
Zobacz więcej na temat tej oferty...