Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

Organizacja pracy

"Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie,
byś nie miał go na krytykę innych"
Christiano D. Larson

Organizacja pracy
 • Opisy stanowisk pracy organizacja pracy
 • Formularze opisów
 • Analiza obciążenia pracą
 • Optymalizacja zatrudnienia

 


 

 


 Opisy stanowisk pracy

 

audyt, projekt i wdrożenieUsługa  doradcza:

 audyt, projekt i wdrożenie nowoczesnych opisów stanowisk pracynowoczesne opisy stanowisk pracyProjekt  szkoleniowy:

„nowoczesne opisy stanowisk pracy – ZARZĄDZANIE”

 

 • Jaka jest obecnie rola opisów stanowisk pracy w nowoczesnej polityce personalnej
 • Nowoczesne wzory opisów stanowisk pracy – struktura i rola modułów
 • Opisy w procesie rekrutacji i selekcji
 • Opisy w projektach awansów i ścieżek karier
 • Opisy w procesie adaptacji  i rozwoju nowych pracowników
 • Opisy w procesach i programach szkoleniowych
 • Opisy w procesach wartościowania pracy
 • Opisy w rozwoju indywidualnych i ocenie pracowników

 

 

opisy stanowisk pracy – PROJEKTOWANIEProjekt  szkoleniowy:

„nowoczesne opisy stanowisk pracy – PROJEKTOWANIE”

 

 • Jak wykonać prawidłową identyfikację stanowisk pracy?
 • Jak zaprojektować moduły  nowoczesnego wzoru  opisów stanowisk pracy
 • Jak zaprojektować system nazewnictwa stanowisk pracy i ich opisów
 • Jakie informacje są koniczne do wykonania opisów?
 • Jakie kompetencje powinien mieć zespół projektowy ?
 • Metody  weryfikacji poprawności opisów
 • Opisy w polityce personalnej organizacji

 Optymalizacja zatrudnienia – analiza obciążania pracą

 

identyfikacja prawidłowego obciążenia i etatyzacjiUsługa  doradcza:

 analiza organizacji, identyfikacja prawidłowego obciążenia i etatyzacjitechniki analizy optymalnego obciążenia pracą Projekt  szkoleniowy:

„techniki analizy optymalnego obciążenia pracą ”

 

 • Techniki badania prawidłowego obciążenia pracą
 • Analiza procesów i mapowanie procesów
 • Opisy stanowisk pracy
 • Proces badania obciążenia pracą
 • Interpretacja wyników
 • Proces wdrożenia optymalizacji

 

 


Więcej znajdą  Państwo na mojej  stronie firmowej www.anacco.pl

Szczegóły  tego  obszary w  bloku  organizacja pracy