Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

O mnie

"Rozwój to nieustanna, świadoma i ukierunkowana zmiana.
Zmiana jest dobra, jeśli to Ty ją projektujesz i tworzysz.
Bądźmy pro aktywni, nie czekajmy na zmiany aż nas zaskoczą."

Sebastian Trzaska

O mnie

Sebastian Trzaska - HR Menedżer, doradca, trener, coach
 

 • Doradca ds.  strategii i  zarządzania przez cele
 • HR Menedżer i  doradca zarządów w obszarach  zarządzania personalnego
 • Trener w zakresie zarządzania, motywacji i rozwoju  osobistego
 • Mentor  i coach w rozwoju kadry  menedżerskiej

 

Wykształcenie

 • Uniwersytet  Ekonomiczny w Krakowie – „Zarządzanie i marketing”
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – „Coaching profesjonalny”

 

Praca zawodowa

 • od 1996 roku  aktywnie współpracuję z firmami konsultingowo – szkoleniowymi
 • od 2000  roku  jestem  właścicielem  i  szefem  projektów w: Anacco Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe
 • Udział w licznych konferencjach jak ekspert i prelegent
 • Współpraca ze środowiskami naukowymi
 • Współpraca i wsparcie merytoryczne dla studentów kierunków zarządzania, psychologi, prawa
 • Konsultacje i wiedza merytoryczna dla naszych partnerów biznesowych i pracowników

   

 

rekomendacje

Moje rekomendacje  -  opinie i lista moich Klientów – ponad 500 projektów i tysiące uczestników szkoleń  - zobacz więcej ….


 

konferencje
Moje konferencje
– bogata  współpraca, liczne prelekcje i mowy motywacyjne na branżowych konferencjach strategicznych i HRM – zobacz więcej …prywatniePrywatnie moją pasją są: moja rodzina, przyjaciele, wysokie góry, rower, szybka jazda na nartach, głębokie nurkowanie, Afryka południowa, fotografia 
zobacz więcej ...
 


 

OFERTA:  konsultacje, audyty,  projekty doradcze

Od 1996 roku pracuję  jako konsultant i doradca w następujących obszarach

7  kompetencji kluczowych Human Resource Management

 

Strategia i zarządzanie (MBO) - zobacz więcej ....Strategia i zarządzanie
PROJEKTY DORADCZE

 • analizy strategiczne, konsultacje w opisaniu strategii, aktualizacje strategii
 • projekty i wdrożenie systemów zarządzania przez cele,
 • systemy  zarządzania strategicznego -  zrównoważona karta wyników
 • mapowanie procesów


Motywacja płacowa - zobacz więcej ....Motywacja płacowa
PROJEKTY DORADCZE

 • nowoczesne systemy wynagradzania pracowników
 • wartościowanie stanowisk pracy
 • systemy premiowania zadaniowego


 

Rozwój i motywacja personalna - zobacz więcej ....Rozwój i motywacja personalna
PROJEKTY DORADCZE

 • systemy okresowych rozmów z pracownikami – ocena i rozwój
 • ocena i raporty  360
 • badanie motywacji, zaangażowania, zadowolenia pracowników w organizacji
 • projekty  i organizacja  akademii rozwoju – dla  menedżerów, dla handlowców

 

Organizacja pracy
Organizacja pracy- zobacz więcej ....
PROJEKTY DORADCZE

 • opisy  stanowisk pracy
 • analizy i optymalizacje zatrudnienie pracowników

 

 

Moja  praca w projektach bywa bardzo różna. Od  konsultacji i audytów do  generalnego  wykonania całego  projektu wraz z jego wdrożeniem i monitorowaniem  pierwszych etapów  funkcjonowania

Współpraca z Państwem podczas prac doradczych, konsultingowych może wyglądać następująco:

 • audyty działania i osiąganych wyników systemów
 • identyfikacja  celów i zasobów projektu
 • strategia i polityka  działania danego systemu
 • narzędzia w danym systemie np. regulaminy,  formularze, KPI, karty wyników, matryce kompetencji, poradniki, wzory opisów, itp.
 • szkolenia wdrożeniowe
 • kampanie informacyjne
 • coachng, mentoring, konsultacje doradcze
 • opieka serwisowa nad systemem

 

 


 

OFERTA:  HR Menedżer hr menedżer

 • opracowanie strategii i polityki zarządzania personalnego
 • opracowanie nowoczesnych narzędzi i systemów personalnych w organizacji
 • prowadzenie i zarządzanie obszarem personalnym
 • mentoring, coaching, konsultacje projektowe  dla HR Menedżerów
 • mentoring dla kandydatów na HR Menedżerów
  zobacz więcej...

 

 

 

 

 


 

OFERTA:  Projekty szkoleniowe - praca trenera

 

Strategia i zarządzanie (MBO)
PROJEKTY SZKOLENIOWE - zobacz więcej...

Strategia i zarządzanie

- Warsztaty strategiczne: „Zarządzanie strategiczne dla menedżerów”

- Warsztaty strategiczne: „Praca zrównoważonej karty wyników (BSC)”

- Warsztaty menedżerskie: „Zarządzanie przez cele MBO”

- Warsztaty menedżerskie: „Delegowanie, komunikacja i ocena wyników”

- Warsztaty menedżerskie: „Zarządzanie czasem menedżera i zespołu”


 

Motywacja płacowa
PROJEKTY SZKOLENIOWE - zobacz więcej...

Motywacja płacowa- Warsztaty dla HR: „Polityka i strategie w motywacji płacowej”

- Warsztaty dla HR: „Budowa efektywnego systemu wynagradzania”

- Warsztaty dla HR: „Wartościowanie stanowisk pracy”

- Warsztaty dla HR: „Nowoczesne premiowanie zadaniowe”

 


 

Rozwój i motywacja personalna
PROJEKTY SZKOLENIOWE - zobacz więcej...

Rozwój i motywacja personalna- Warsztaty rozwojowe: „Zarządzanie konfliktem w zespole”

- Warsztaty rozwojowe: „Integracja zarządzania kadry  menedżerskiej”

- Warsztaty rozwojowe: „Techniki motywacji"

- Warsztaty rozwojowe: „Przywództwo i lider w zespole"

- Warsztaty rozwojowe: „Zarządzanie wartościami w organizacji"


- Warsztaty rozwojowe: „Ocena okresowa pracowników – system, rozmowa, rozwój”

- Warsztaty rozwojowe: „Budowanie relacji i zaufania w komunikacji personalnej”

- Warsztaty rozwojowe: „Zmiana w organizacji – informacja, motywacja, zarządzanie”

 

Organizacja pracy
PROJEKTY SZKOLENIOWE - zobacz więcej...
Organizacja pracy-Warsztaty dla HR: „Mapowanie procesów w organizacji”

-Warsztaty dla HR: „Nowoczesne wzory i opisy stanowisk pracy”

-Warsztaty dla HR: „Proces analizy i optymalizacji zatrudnienia”

-Warsztaty dla HR: „Organizacja struktur  organizacyjnych i systemów komunikacji”

 

 

Coaching - zobacz więcej...

Coaching- Coaching w zarządzaniu dla menedżerów

- Coaching kariery i rozwoju osobistego

- Coaching doskonalenia własnych predyspozycji i talentów  

- Mentoring dla HR menedżerów

- Mentoring dla menedżerów liniowych w projektach rozwojowych

 

 


 

Moje doświadczenia w pracy trenera

 

Stradom SASTRADOM SA

"Zarządzanie, rozwój i motywacja nowoczesnego Menedżera"
warsztaty, integracja, badania zaangażowania

 

 

SpokeySPOKEY SP. Z O.O.

„Zarządzanie strategiczne, strategia, analizy strategiczne”
warsztaty projektowe, konsultacje 

AquanetAQUANET SP. Z O.O.

„Premiowanie zadaniowe, system zarządzania przez cele”
warsztaty projektowe, szkolenia informacyjne, konsultacje

 

 

Kancelaria Prezesa Rady MinistrówKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

"Wartościowanie i opisy stanowisk pracy"

projekt dla KPRM, Ministerstw, Głównych Urzędów Państwowych

ponad 9 tyś osób przeszkolonych

 

SokołówSOKOŁÓW SA
"Zarządzanie zasobami ludzkimi i stresem w pracy"

warsztaty, integracja, konsultacje

 

 

 

lista  moich  rekomendacji i opinii  szkoleniowych -- zobacz więcej ....

 


 

Moje  doświadczenia w pracy doradcy

 

ŁódźURZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI

Projekt i konsultacje - Opisy stanowisk pracy
przygotowanie, realizacja, konsultacje wdrożeniowe

 

 

TikkurilaTIKKURILA POLSKA SA
Projekt i konsultacje - system wynagradzania pracowników

audyt systemu i strategia płacowa

 

 

Jurajska

JURAJSKA SP
Projekt i konsultacje - system ocen okresowych pracowników

projekt, konsultacje, szkolenia wdrożeniowe

 

 

INGING COMMERCIAL FINANCE 
Projekt i konsultacje - system premiowania zadaniowego MBO

projekt, konsultacje, szkolenia wdrożeniowe

 

 

RealREAL SP Z O.O.
Projekt i konsultacje - system wynagradzania 

opisy stanowisk pracy, wartościowanie pracy, system premiowania

 

 

lista  moich  rekomendacji i opinii  doradczych  - zobacz więcej ....