Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

Motywacja płacowa

“Talenty wygrywają mecze,
ale współpraca zespołowa i inteligencja wygrywają mistrzostwa”
Michael Jordan

Motywacja płacowa
 • Systemy wynagradzania pracownikówmotywacja płacowa
 • Zintegrowany system rozwoju i motywacji
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Premiowanie zadaniowe
 • Karty wyników dla premiowania zadaniowego
 • Systemy nagradzania płacowego

 

 

 


Systemy wynagradzania pracowników

 

audytUsługa  doradcza:

 audyt, projekt i wdrożenie systemu wynagradzania pracowników

 

ZARZĄDZANIE Projekt  szkoleniowy:

„nowoczesny system wynagradzania pracowników – ZARZĄDZANIE”
 

 • struktury  nowoczesnych systemów  wynagradzania,
 • składniki płacowe, ich rola, udział w funduszu  wynagrodzeń
 • sposoby zarządzania poszczególnymi składnikami systemu płacowego
 • system płacowy w korelacji z pozostałymi  systemami  rozwoju i motywacji
 • płace w korelacji z systemami  zarządczymi -  zarządzanie przez cele, projekty
 • problemy i „usterki”  systemu – co je  powoduje i jak  sobie z tym radzić
 • pracownicy – jak  postrzegamy  system  motywacji płacowej?
 • menedżerowie – jak odczuwamy  system  motywacji płacowej?
 • co należy  kontrolować w systemie płacowym
 • jakie  paramenty audytujemy?
 • Sposoby  komunikowania systemu dla menedżerów i pracowników

 

PROJEKTOWANIEProjekt  szkoleniowy:

„nowoczesny system wynagradzania pracowników – PROJEKTOWANIE”


 

 • Budżet  - optymalna alokacja środków  motywacji płacowej
 • Zasady optymalizacja udziału i zasad  działania składników płacowych
 • Płace zasadnicze -  nowoczesne zasady  budowy  i zarządzania dla tabel płacowych
 • Stanowiska -  wycena rynkowa, wartościowanie, ocena efektywności
 • Wyniki  - systemy  premiowania zadaniowego
 • Inicjatywa – systemy  nagradzania i pobudzania aktywności
 • Wizerunek – składniki i systemy  kreowania wartości  organizacyjnych
 • Wdrożenie – informacja, mentoring, konsultacje, coaching

 

NEGOCJACJEProjekt  szkoleniowy:

„nowoczesny system wynagradzania pracowników – NEGOCJACJE”

 

 • Kiedy przystępujemy  do  uzgodnień  a kiedy do negocjacji systemu płacowego
 • Jakie  informacje o systemie  podajemy  menedżerom
 • Jakie informacje oddajemy  pracownikom
 • Współpraca z organizacjami  społecznymi – związki  zawodowe
 • Negocjacja zasad i regał  systemy  - analiza przypadków – dobre  praktyki projektowe
 • Negocjacje funduszu i podwyżki globalnej
 • Przypadek  negocjacji  podwyżek i inflacji lub indeksów  wzrostu
 • Negocjacji  zasad  i wartości  dla określonych grup  pracowników lub stanowisk pracy
 • Wykorzystanie informacji zarządczych, wyników
 • Wykorzystanie systemów personalnych
 • Wykorzystanie raportów  płacowych

 


Zintegrowany system rozwoju i motywacji
 

projekt polityki personalnej Usługa  doradcza:

 projekt polityki personalnej w zakresie kompleksowych systemów motywacji i rozwoju  personelu


ZARZĄDZANIE Projekt  szkoleniowy:

„zintegrowany system rozwoju i motywacji – ZARZĄDZANIE ”

 

 • Kultura organizacyjna jako nośnik wartości i potrzeb w systemie  motywacyjnym
 • System motywacji i rozwoju jako kluczowe wsparcie  realizacji strategii organizacji
 • Kompozycja  systemów  motywacyjnych – profile wymagań stanowiskowych , system  rekrutacji, selekcja, zarządzanie wdrożeniem kandydatów, systemy planowania i zarządzania rozwojem osobistym, zarządzanie talentami i wysokim potencjałem wynagrodzenia, ocena pracowników, systemy  zarządzania przez cele, itp.
 • Korelacja systemów
 • Projekty dedykowane o określonych celach strategicznym
 • Monitorowanie, badanie efektywności systemu
 • Badanie motywacji, zaangażowania, akceptacji, uczestnictwa

 

zintegrowany system rozwoju i motywacji PROJEKTOWANIEProjekt  szkoleniowy:

„zintegrowany system rozwoju i motywacji – PROJEKTOWANIE”

 

 • Systemy motywacyjne działające niezależnie a systemy  zintegrowane – różnice
 • Jak  wykonać  badania kultury  organizacyjnej, nawyków, wartości, oczekiwań, itp. ?
 • Jak ustalić  cele strategiczne dla  zarządzania personalnego?  jakie KPI ?
 • Zasady  ustalania potrzeb systemu  motywacyjnego
 • Zasady  audytowania, projektowania i  zarządzania poszczególnymi systemami
 • Zasady tworzenia projektów  zintegrowanych z poszczególnych systemów
 • Zarządzanie i rozwój  zintegrowanych systemów motywacji i rozwoju

 


Wartościowanie stanowisk pracy
 

metody wartościowaniaUsługa  doradcza:

projekt  metody wartościowania, proces  wartościowania, analiza wyników wartościowania, klasyfikacja stanowisk, system płac  zasadniczych


proces wartościowania stanowisk pracyProjekt  szkoleniowy:

„proces wartościowania stanowisk pracy

 

 • Czym jest  wartościowanie ?  Jakie  ma spełnić cele w organizacji?
 • Czym jest  wartościowanie analityczno - punktowe a czym klasyfikacyjne?
 • Jaki  jest wpływ  wartościowania na system płacowy ?
 • Jakie jest wpływ wartościowania na procesy  personalne danej organizacji ?
 • Kto  powinien  uczestniczyć w procesie  wartościowania ?
 • Jakie są  potrzebne  dokumenty  i informacje aby wykonać dobre  wartościowanie?
 • Jak wykonać  identyfikację  listy  stanowisk do  procesu wartościowania?
 • W jakim  stopniu  wykorzystujemy  opisy stanowisk w poszczególnych typach wartościowania ?
 • Jak  powinno  wyglądać  przygotowanie do procesu wartościowania
 • Jak wykonać poprawnie analizę stanowisk, wartościowanie i sprawdzenie wyników?
 • Jak należy  postępować podczas  klasyfikowania wyników  wartościowania ?
 • Jakie potrzebne są  informacje  do zaprojektowania optymalnej tabeli  płac zasadniczych ?

 

weryfikacja wyników wartościowaniaProjekt  szkoleniowy:

„weryfikacja wyników wartościowania
– jak poprawić  słabe, kontrowersyjne wartościowanie?”

 

 • Zasady  audytowania wyników  wartościowania -  co audytujemy?  Jak  sprawdzamy  wyniki?
 • Jak  postępować, jak poprawić wyniki, kiedy  błędy  wynikają ze złej interpretacji metody?
 • Jak postępować kiedy  metoda  była  źle  dobrana?
 • Jak  postępować kiedy  wartościowanie oparto  na błędnych  informacjach ?
 • Jak postępować  w przypadku  konfliktu  interesów  osób  wykonujących  wartościowanie?
 • Jak posterować w przypadku  baraku  społecznej  akceptacji  wyników  wartościowania i nowego systemu płacowego?
 • W  jaki sposób  komunikować system pracownikom


 


Premiowanie zadaniowe
 

identyfikacja zasad systemu premiowaniaUsługa  doradcza:  

identyfikacja zasad systemu  premiowania, zasady  ustalania celów, wskaźników, oceny, przeliczania na premię, zasady komunikacji w premiowaniu,  wsparcie  innych systemów motywacyjnych, szkolenia wdrożeniowe.

 

premiowanie zadaniowe Projekt  szkoleniowy:

„premiowanie zadaniowe -  nowoczesny system motywacji płacowej”

 

 • Jak w badaniach zaangażowania i motywacji jest postrzegana premia w gronie pracowników? Co na to wpływa?
 • Jakie są przesłanki i cele wprowadzania premii w dzisiejszych Organizacjach?
 • Premiowanie uznaniowe  a premiowanie zadaniowe
 • Czemy  służy  premia zadaniowa?
 • Kiedy  premiowanie jest  motywacyjne i  prowadzi  do  pozytywnych rekcji?
 • Kiedy  organizacja jest  gotowa aby wprowadzić  premiowanie zadaniowe?
 • Dla których  stanowisk ma najlepsze  rezultaty  premiowanie zadaniowe?
 • Jak  działają  organizację  w których nie ma premiowania ?
 • Premia jako  motywacja czy demotywacja ? Różnice  wartości i celów wśród pracowników
 • Jak przygotować zasady  premiowania zadaniowego
 • Jak przygotować system skutecznego  raportowania wyników  MBO dla celów premiowania?
 • Jaka jest koniczna wiedza  i kompetencje kadry  menedżerskiej ?


 


Karty wyników dla premiowania zadaniowego

projekt i konsultacje systemu zarządzania przez celeUsługa  doradcza:  

projekt i konsultacje systemu zarządzania przez cele, projekt kart wyników, wskaźniki, interpretacja, działania, zasady  powiązania z systemem premiowania zadaniowego  


zarządzanie zadaniowe poprzez karty wynikówProjekt  szkoleniowy:

„zarządzanie zadaniowe poprzez  karty wyników”

 

 • Działanie systemu  zarządzania przez cele -  czym jest ? jak działa MBO?
 • Kluczowe  zasady definiowania zadań – na przykładzie metody SMART
 • Czym jest  karta wyników – struktura, elementy ?
 • Rola  kart wyników w systemie  premiowania i motywacji zadaniowej
 • Na jakich  stanowiskach  stosujemy  karty  wyników?
 • Zasady  wiązania kart wyników  w karty procesów
 • Finanse, controlling  i wiedza w tym zakresie niezbędna do  zarządzania przez cele

 

 


Systemy nagradzania płacowego

system motywacji płacowej Usługa  doradcza:

projekt i konsultacje systemu  motywacji płacowej w zakresie nagradzania płacowego aktywizacji działań, właściwych  postaw oraz zachowań pracowników


systemy nagradzania płacowegoProjekt  szkoleniowy:

„systemy nagradzania płacowego”

 

 • Konstrukcja systemów  nagradzania w systemach płacowych
 • Jak wygląda  nowoczesne nagradzanie pracowników i zespołów ?
 • Jak nagradzać  szczególne wyniki pracy?
 • Jak naradzać wzorcowe postawy i zachowania pracowników?
 • Systemy wspierające kreatywność i pomysłowość ?
 • Nagradzanie indywidualne, zespołowa, konkursy i projekty celowe

 


Więcej znajdą  Państwo na mojej  stronie firmowej www.anacco.pl

Szczegóły  tego  obszary w  bloku  systemy motywacji płacowej