Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

JAKOŚĆ

"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu,
dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje"
Stanisław Staszic

JAKOŚĆ

Jakość, poprawność pracy
moja trzecia wartość organizacyjna 


 

Jakość

 

 • Dokładność wykonywanej pracy
 • Kompleksowość działania
 • Optymalizacja pracy
 • Działania usprawniające  
 • Samokontrola wykonania
 • Podział pracy

 

 

"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu, dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje"
Stanisław Staszic


JakośćRzetelność | Współpraca | Jakość | Pasja | Rozwój


zarządzaj poprzez wartości w Twojej Organizacji


 

 

 

Jakość i poprawność

w projektach nowoczesnego dyrektora personalnego


Opisy stanowisk pracy w Organizacji


Opisy stanowisk  pracy w Organizacji

 

 • Jest  to usługa doradcza, konsultacji, mentoringu plus warsztaty i szkolenia specjalistyczne

Analiza stanowisk pracy, weryfikacja zadań, weryfikacja systemów nazewnictwa, wzory opisów stanowisk pracy, proces wykonania opisów, poradniki, konsultacje
Zobacz więcej na temat tej oferty...

 

Optymalizacja zatrudnienia


Optymalizacja zatrudnienia

 

 • Jest  to usługa doradcza, konsultacji, mentoringu plus warsztaty i szkolenia specjalistyczne

Analiza  struktury  organizacyjnej, analiza procesów i mapowanie procesów, identyfikacja optymalnych alokacji zadań w komórkach organizacyjnych, identyfikacja optymalnych  struktur  zatrudnienia, badanie aktualnego obciążenia pracą, wnioski i wprowadzenie optymalizacji
Zobacz więcej na temat tej oferty...
 

MBO – zarządzanie przez cele


MBO – zarządzanie przez cele

 

 • Projekty doradcze, konsultacje systemów, warsztaty i szkolenia specjalistyczne, mentoring i coaching menedżerski

Identyfikacja i rozumienie wskaźników KPI, interpretacja  wyników KPI, planowanie działań, optymalizacja zasobów, zarządzanie zmianami zadań, projektów, procesów itp. koordynacja i zarządzanie grupą wskaźników KPI, tworzenie i integracja kart wyników, systemy motywacyjne dla procesu zarządzania przez cele, systemy  komunikacji interpersonalnej,  kultura  pracy w systemach MBO  
Zobacz więcej na temat tej oferty...
 

Wartościowanie pracy


Wartościowanie pracy

 

 • Jest  to usługa doradcza, konsultacji, mentoringu plus warsztaty i szkolenia specjalistyczne

Metody wartościowania pracy, proces wartościowania pracy, analiza wyników, projekty systemów wynagradzania w organizacji
Zobacz więcej na temat tej oferty...