Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

HR Menedżer

„Osoba, która odnosi w życiu sukcesy to ta,
która stale ma przed sobą swoje cele i niezachwianie do nich dąży”
Cecil B. Demill

HR Menedżer

HR Menedżer - usługa doradcza, współpraca, zarządzanie
 

Nowoczesny Kompetentny i Zmotywowany

Dyrektor Personalny

Human Resource Management (HRM)    Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)

 

 

 

 • Kompleksowe zarządzanie personalneDyrektor Personalny

 • Mentoring i konsultacje HR menedżerów

 • Zarządzanie obszarowe HRM

 • Projekty i narzędzia HRM

 • HR Mentoring dla menedżerów liniowych

 

 

 

 

 


 

Współczesne zarządzanie

 

Współczesne zarządzanie -  wg  mnie to  …..

 

 

Zarządzanie -  realizacja wyznaczonych celów i zadań przez kompetentnych i zmotywowanych menedżerów za pośrednictwem  posiadanych, podległych zasobów ludzkich

 

Zatem …

Cele i zadania – oczekiwane rezultaty, stan, wynik końcowy, działanie – wyrażane opisowo lub za pomocą  wskaźników

Menedżer -  kompetentna i zmotywowana osoba,  która planując, organizując, motywując, kontrolując realizuje cele i zadania za pośrednictwem innych osób (posiadanych, podległych zasobów ludzkich). Menedżer, który sam wykonuje  prace traci horyzont i zdolność zarządzania.

Zasoby  ludzkie – najcenniejszy  wśród zasobów  organizacji -  pracownicy, specjaliści, kadra kierownicza, menedżerowie – nie określono  granic rozwoju i możliwości człowieka.

Jesteśmy  o tym informowani niemal codziennie – jak ludzie tworzą  i poszerzają nasze  możliwości wykorzystania otaczających nas  zasobów

To  ludzie tworzą pomysły, inicjatywy, zakładają firmy, organizacje, decydują o inwestycjach, ich wiedza pozwala na odkrycia i realizację nowych  projektów

 

Współczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

Współczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  - wg  mnie to  …..

 

 

1/  realizacja celów i zadań (tych zasobów)
(celów w zakresie zasobów ludziach  wyznaczonych przez cele biznesowe)…..

2/ przez kompetentnych i zmotywowanych menedżerów
(Menedżer personalny HR, koordynatorzy i specjaliści  HR) …..

3/ za pośrednictwem innych osób ( posiadanych, podległych, współpracujących zasobów ludzkich)
(menedżerów, kierowników, koordynatorów, liderów danej firmy)

 

Cele biznesowe wyznaczają nam cele w zakresie zasobów ludzkich, ich wiedzy, doświadczenia, sposobu pracy, zachowań, motywacji, wyznawanych wartości, itp.

Robert S. Kaplan oraz David P. Norton  w swojej koncepcji strategicznej karty  wyników podsuwają nam niezwykle  prosty  przepis na zrozumienie idei  zarządzania zasobami ludzkimi i celów tego zarządzania

 

Idąc od strony finansowej - biznesowej  …Idąc od strony finansowej

1/ większość firm oczekuje realizacji celów biznesowych
celów finansowych

2/ cele finansowe są  realizowane jeśli wykonamy cele związane z klientem

3/ cele w obszarze klient  możemy  zrealizować jeśli jesteśmy  konkurencyjni i atrakcyjni z naszą usługą, produktem -  czyli przy odpowiedniej organizacji pracy

4/ optymalna organizacja pracy wymaga rozwoju zasobów w tym zasobów ludzkich czyli  personelu i kadry  zarządzającej

 

Idąc od strony  inwestycji w rozwój zasobów ludzkich …Idąc od strony inwestycji w rozwój zasobów ludzkich

1/ rozwój zasobów ludzkich – poprawia  organizację pracy

2/ organizacja pracy  - wpływa na zadowolenie klienta

3/ zadowolony  i  lojalny klient – to realizacja celów finansowych

4/ realizacja  celów finansowych –  to satysfakcja właściciela, akcjonariuszy i  co ważne pozwala na kolejne inwestycje w kapitał ludzki

 


Moja oferta
HR Menedżer - usługa doradcza, współpraca, zarządzanie

 

HR MenedżerJako wieloletni doradca i projektant systemów personalnych, trener i coach proponuję Państwu kontraktowe zarządzanie personalne - kompleksowa  obsługa  personalna Firmy

 

 • Kreowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy  (employer branding)
 • Współpraca z kandydatami, programy stażów, konkursów młodych talentów
 • Zarządzanie systemem rekrutacji i selekcji

 

 • Zarządzanie procesem adaptacji i wdrożenia pracowników, coaching kariery
 • Zarządzanie procesem rozwoju zawodowego – ścieżki karier, indywidualane plany zawodowe

 

 • Programy  rozwojowe -  poszukiwanie talentów, rozwój, zarządzanie alokacją talentów
 • Programy  rozwojowe – identyfikacja potrzeb szkoleniowych, plany szkoleniowe, badanie efektywności szkoleń,  indywidualne programy  rozwojowe
 • Programy  rozwojowe -  szkoła trenerów, coachów, mentorów wewnętrznych  w firmie
   
 • Programy rozwojowe menedżerów – akademie rozwoju
 • Programy rozwojowe menedżerów – indywidualana praca coachingowa i mentoringowa
   
 • Systemy  motywacyjne – zarządzanie motywacją płacową w tym premiowanie zadaniowe
 • Systemy motywacyjne – kompleksowe badania motywacji, zintegrowane systemy motywacyjne, programy motywacji indywidualnej
 • Systemy rozmów rozwojowych, ocena, raporty 360, analiza predyspozycji, itp.
   
 • Kultura organizacyjna – zarządzanie wartościami
 • Kultura organizacyjna – badania motywacji, zaangażowania, komunikacji, przywództwa, pracy zespołowej, motywacji osobistej , celów zawodowych itp.
   
 • Etyka – kodeks etyczny  organizacji
 • Etyka - programy  etycznych odejść pracowników

 


Zobacz produkty  powiązane
| strategia -zarządzanie przez cele | motywacja płacowa rozwój  osobisty |
coaching i mentoring | opisy i organizacja pracy|


 

Każdy z  powyższych  punktów  może być oddzielnym produktem w następującej formie:

 • Pojedynczy projekt do realizacji


Pojedynczy projekt do realizacji- np.  projekt i wdrożenie systemu premiowania zadaniowego
- np. wykonanie opisów stanowisk pracy
- np. przeprowadzenie badania motywacji i zaangażowania
 

 • Optymalizacją danego  obszaru  zarządzania personalnego

 Optymalizacja danego obszaru zarządzania personalnego– np.  analiza, konsultacje projekt zmian w obszarze systemów motywacyjnych
- np. optymalizacja obszaru i procesów rekrutacji i selekcji kandydatów
- np. projekt i strategia wdrożenia systemu zarządzania poprzez wartości organizacyjne

 

 • Programem edukacyjnym – szkolenia dla HR w danym zakresie

Program edukacyjny- np.  szkolenie: „zarządzanie programem okresowych rozmów rozwojowych”
- np. szkolenie: „identyfikacja i kreowanie kultury organizacyjnej jako kluczowego czynnika budowania motywacji pracowników i menedżerów”

 

 • Indywidualnymi  konsultacjami dla HR Menedżera  lub specjalistów HR

Indywidualne konsultacje- np. konsultacje w zakresie zasad oceny okresowej i  interpretacji wyników
- np. konsultacje w zakresie poprawy  komunikacji i współpracy menedżerów
- np. coaching – projekt strategii personalnej w mojej firmie

 

 • Konsultacjami, mentoringiem dla kadry liniowej w zakresie systemów HRM

konsultacje, mentoring- np. konsultacje – jak delegować zadania, zarządzać przez cele?
- np. konsultacje – jak wykonać poprawie proces planowania rozwoju osobistego
- np. konsultacje – jak poprawić motywację, zadowolenie i wyniki zespołu