Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

5 kluczowych wartości

"Jeśli chcesz zbudować statek, nie nawołuj do zdobycia drewna,
ale naucz ludzi tęsknić za bezkresnym morzem"
Antoine de Saint-Exupery

5 kluczowych wartości

Zarządzanie poprzez wartości organizacyjne
 

Zarządzanie poprzez wartości organizacyjne Zarządzanie poprzez wartości organizacyjne – przykładowo  takie wartości jak moje wymienione poniżej - jest obecnie popularnym i myślę, że jednym z najnowocześniejszych narzędzi HRM. Jest to jedno z tych trudnych ale  bardzo skutecznych narzędzi motywacji i kreowania odpowiednich zachowań organizacyjnych w tym dbałości o wyniki i rezultaty pracy. Taka strategia wymaga jednak wiele pracy  i zrozumienia na czym takie zarządzanie polega.  

 

Myślę ,że  dobrze to zilustruje  model  podany przez Roberta Diltsa – znakomitego trenera, coacha oraz  specjalisty NPL – jest  to  piramida poziomów neurologicznych

Dilts pokazuje, że każdy  niższy  poziom na piramidzie wpływa i determinuje wyższywartości

 

A/ Wartości – jeden z głębszych poziomów  - to co dla nas jest ważne – np.  jakość pracy, zaangażowanie i pasja, współpraca, przyjaciele, uczciwość, rozwój osobisty, rodzina, może też być kariera, pieniądze, zachowanie i obrona danej pozycji społecznej, stanowiska pracy, itp.  

 

 

B/ Wartości  (to co dla nas w danym momencie życia i w danym otoczeniu ważne) wpływają na nasze  poglądy – czyli czy nam się to podoba, czy nas coś ciekawi lub czy nas irytuje może  budzi wyraźny sprzeciw.

Przykładowo  jeśli wartością jest dla mnie „jakość pracy” w moich poglądach nie jestem w stanie zaakceptować miernej pracy, lub  gdy  wartością jest moja wyłącznie kariera moje poglądy na współpracę i dzielenie się sukcesem mogą być co najmniej słabe, itp.


C/ Zatem wartości wpływają na poglądy, przekonania  a te na kolejny wyższy poziom:  wiedzy  i umiejętności jakie zdobywamy, poszukujemy i doskonalimy zgodnie z naszymi przekonaniami i
poglądami.


D/ Nasza wiedza i umiejętności, zdobywane doświadczenia  wpływają na  poziomie naszych widocznych zachowań, postaw społecznych


E/ Nasze  zachowania i postawy  wpływają na nasze wyniki. Wyniki w pracy (KPI, zadania, projekty) w życiu osobistym, w grupie społecznej itp.

 

Dobór pracowników a szczególnie menedżerów o określonych wartościach – wartościach spójnych z naszymi w organizacji zapewnia sukces na poziomie mierzalnych zachowań, postaw  i wyników pracy

Wartości oczywiście można rozwijać, uświadamiać, kreować – to proces jak pisałem trudny i czasochłonny.

 

Sebastian TrzaskaPoniżej prezentuje Państwu  5  wartości organizacyjnych, które ja  wybrałem dla prezentacji moich  usług doradczych, szkoleniowych i coachingu.  Dla  każdej z wartości proponuję inne działania, które pozwolą na jej rozwój i wzmocnienie

 

 


 


 

Rzetelność pracy
Rzetelność pracy

wartość pierwsza

 

Obszary i postawy związane z wartością " Rzetelność pracy":

 • Sztuka  planowania
 • Myślenie strategiczne
 • Terminowość realizacji zadań
 • Bezbłędność pracy
 • Samodzielność
 • Mierzalne wyniki pracy realizacja (KPI)

 

 

Współpraca w zespole i w organizacji

 

Współpraca w zespole i w organizacji

wartość DRUGA

 

Obszary i postawy związane z wartością " Współpraca w zespole i w organizacji":

 • Uczciwość w działaniu, szacunek
 • Etyka zawodowa
 • Spójność wartości
 • Tworzenie relacji,
 • Współpraca
 • Chęć pomocy,
 • Dzielenie się wiedzą

 

Jakość, poprawność pracy

 

Jakość, poprawność pracy

WARTOŚĆ TRZECIA
 

Obszary i postawy związane z wartością " Jakość i poprawność pracy":

 • Dokładność wykonywanej pracy
 • Kompleksowość działania
 • Optymalizacja pracy
 • Działania usprawniające  
 • Samokontrola wykonania
 • Podział pracy

 

Pasja w działaniu

 

Pasja w działaniu

wartość CZWARTA

 

Obszary i postawy związane z wartością "Pasja w działaniu":

 • Zmiana osobista, proaktywność
 • Radość życia, pracy, działania
 • Inicjatywa, zaangażowanie
 • Kreatywność, pomysłowość, poszukiwanie
 • Współpraca, efekt zespołowy, synergia

 

 

Rozwój osobisty

 

Rozwój osobisty

wartość piąta

 


Obszary i postawy związane z wartością "Rozwój osobisty":

 • Systematyczność rozwoju
 • Poszukiwanie możliwości
 • Świadomość i akceptacja zmian
 • Wychodzenie ze strefy komfortu
 • Aktywność i inicjatywa w rozwoju
 • Wykorzystywanie okazji rozwojowych